2023. július 24., hétfő

Szélmezei belvízfolt

  2023. július 7.

Egy belvízfolt margójára 

A gólyás felmérés közben egy, Szélmező melletti belvízfoltnál nézelődtünk, csupán az autó mellől, spketívvel. A marhalegelőként használt Marcal-rét egyik mélyebben fekvő pontja feltelt csapadékvízzel, mely már több hónapja kitart -  hála a nyári záporoknak, zivataroknak. Eme vizes élőhely szép számban vonz magához szárnyas jószágokat.
6 kis kárókatona szárítkozott az egyik kidőlt, lombtalan fűzfa ágain. 1 törpegém suhant át felettünk, nádfalból-nádfalba tartott: itt rejtőzik. Nagy kócsagok, szürke gémek és vörös gémek szép számmal leselkedtek a fűben, zsákmányra vártak. Ezek a gázlómadarak veszélyes jószágok', hegyes, erős csőrükkel sok élőlény félhet tőlük. Egy nagy csapat, 19 fős fehér gólya banda' téblábolt a környéken. Köztük egy fekete gyűrűs, feltehetőleg szlovák (?) gyűrűs egyed is akadt, de sajnos a gyűrű pontos leolvasása nem sikerült. Egyszer csak tovább szálltak. A legjobb faj aznap 1 kanalasgém lett. A Dunántúlra nem túl jellemző madár megörvendeztetett minket Nikivel. A legnagyobb példányszámban a nyári ludak voltak. Legalább 150 egyedet számláltunk. Szélmezőn költő szárnyasok, melyek közül egy egyed nyakgyűrűt is visel: HJ55. Öreg példány, helyben jelölte egy távolabbi madarász. Legalább van gyűrűzve példány itt is, bár örültünk volna ha...
Egerészölyv, barna rétihéja. Több példány is körözött a lekaszált kaszálók és learatott gabona tarlók felett. Vetési varjak keresgéltek még a belvízfolt körül. Vagy a pápai Várkert, vagy az ihászi nemes nyáras fészkelő madarai. De térjünk rá az apróbb, hosszabb' lábú limikólákra. A sekély víznek köszönhetően cankók színes palettája mutatkozott meg. Párommal az alábbi fajokat figyeltük meg: 30 bíbic, 30 réti cankó, 30 erdei cankó, 15 gólyatöcs (köztük 4 juvenilis példány, mely a faj szélmezei sikeres költését bizonyítja), 1 füstös cankó, 3 nagy póling, 1 szürke cankó, 10 pajzsos cankó, 5 sárszalonka.
És ezen történések csupán 1 óra nézelődés eredményei.
Jó volt madarászni egyet!
egerészölyv
táplálkozó fehér gólyák
belvízfolt
vetési varjú
kanalasgém
barna rétihéja hím
fehér gólya
mezei zsálya

2023. július 18., kedd

Gólya'fiak

 2023. július 7.

Fehér gólyák - szokásos fióka felmérés pár településen 

Tényleg szokásos. Pár éve immár, hogy ezen fészkek fióka-számlálását elvégezzük Nikivel. Kellemes és talán hasznos időtöltés is. A fészkek felmérése lejelentésre kerül a gólya-adatbázisba, melyből később talán éveken/évtizedeken átnyúló tendenciák mutathatók majd ki.
Elsőre a tavalyi diagram 2023-ra aktualizálva, másodjára egy színes - lábgyűrűs kép a kemenesszentpéteri fészekből.
"SKB-V5179"; egy Bohelov(=Bögellő)-ban, Szlovákiában 3 éve gyűrűzött madár leolvasása is sikerült. 65 km-re mozdult el a madár a gyűrűzés helyszinétől, a Csallóközből.
Továbbá pár kép további fehér gólyákról.
6(5*) falu; 14(10*) fészek; 18(18*) fióka
[*2022-es adatok, azon a diagramon nem szerepelt Malomsok falu,
valamint 2 új fészek kezdemény, mely 2023-ban készült]
ÖSSZEFOGLALVA: 2022-höz képest javuló tendencia
"SKB-V5179"

2023. július 10., hétfő

Bakonybél vol.17

   2023. július 6.

Bakonybéli mindennapok

bükk fiatalos
"bonsai" bükkök
elsősorban a szarvasok által lerágott bükk fácskák,
melyek a rágáskár miatt nem képesek magassági növekedésre
régi szekérút
 a lefolyó csapadék hatására kitűnik a köves talajréteg
Kis-kurta-völgy
természetes úton keletkezett holtfa
a kisszépalma források által táplált időszakos vízfolyás meanderező mederrel,
az erdészeti beavatkozások során figyelünk eme élőhelyek hosszútávú megőrzésére
Kisszépalma 32. forrás
sajnos a vaddisznók előszeretettel használják dagonyázóhelyként eme forrásokat,
ezzel gyakran tönkretéve a természetes növényzetet
száradó lucfenyők
nyári vargánya
tavalyi megszáradt bükk-kupacsok
bükk fiatal hajtása
kakicsvirág

2023. július 2., vasárnap

Marcal-hídtól Marcal-hídig

  2023. június 25.

Marcal-hidak közt a szélmezei szakaszon 

kemeneshőgyészi Marcal
A kemeneshőgyészi Marcal-híd környékén kezdtem a nézelődésemet. Egy nagyobb belvízfolt volt az első spektíves megfigyelés helyszíne. Bütykös hattyúk, 50 nyári lúd, 1 kanalas réce tojó, 2 kendermagos réce, pár kis kárókatona, nagy kócsag, szürke és vörös gém, továbbá 1 üstökösgém keresgélt a növényzet uralta vízfelületen és annak környékén. A levegőben gyurgyalagok repkedtek, az egyik felkupcolt tőzeg falban költenek.
A belvízfolt melletti kaszálókon is nézelődtem, először ragadozókra számítottam. A fűben azonban 3 pásztorgémet vettem észre. Errefelé nem túl gyakori madarak, az utóbbi pár évben azonban mindig sikerült megfigyelnünk pár példányt a Marcal mentén. Terjeszkedő faj, talán eme nádasokban is költőfaj lesz a közeljövőben.
nyári ludak
kis kárókatona
pásztorgém
A tőzegtavak mente következett. Egy megfigyelő pontot kiválasztva nézelődtem. Az egyik tavon 30 további nyári lúd, és az őket hajtó 1 bütykös hattyú gúnár volt megfigyelhető. A hattyúk erőszakos' mivoltát jól alátámasztotta eme megfigyelés, hiszen olyan agresszívan hajtotta el a hattyú a ludakat a revírje környékéről, hogy azok másik pihenőhelyet kerestek. Tőkés récék és 1 üstökös réce is volt a tavon, őket nem bántotta senki. Barna rétihéják keringtek a levegőben. A nádasok fészkelő ragadozói. Fészekanyagot és táplálékot hordtak a szülők a fészkekbe, az egyik hím madár kirívóan fehér alsó-tollazatú volt. Érdekes színezet a fajnál.
barna rétihéja tojó
pockot hordó barna rétihéja hím
fészekanyagot hordó barna rétihéja tojó
alulról fehér színezetű barna rétihéja hím
nyári lúd
agresszív bütykös hattyú
Tovább haladtam észak felé. Egyházaskesző határában nézelődtem, területet derítettem fel. Itt már kezd agrár-tájjá' válni a vidék, ennek megfelelően az élőlények is ehhez alkalmazkodtak. Tövisszúró gébicsek, cigánycsukok ültek ki a tagutak menti növényzetre. A poros-kavicsos utakon mezei pacsirták szaladgáltak. 3 mezei nyúl is feltűnt, a majdnem 30°C-os melegben bágyadtan' nézelődtek.
Egyházaskesző környékén, a Rába - Marcal közötti Kemenesháton érdekes kőzet alakult ki: a bentonit. Az a kőzet az agyag egyik fajtája, mely vulkanikus eredetű. Bányászata régóta fennáll a vidéken.
cigánycsuk hím
tövisszúró gébics hím
mezei pacsirta
mezei nyúl
betonit-meddő
A kirándulás végét, és egyben a bejegyzését is immár az egyházaskeszői Marcal-híd jelenti. A DNY-i folyó parton még a puhafás ligeterdővel, a másikon már a jobban karbantartott' folyóparttal.