2022. május 29., vasárnap

Hamvasos felderítés

2022. május 15.

Hamvas rétihéják felderítése

Nikivel egy régről ismert hamvas rétihéja fészkelőhelyre indultunk. Természetesen a cél az volt, hogy konkretizáljuk a faj revírfoglalását, fészkelésének megkezdését. A kiszemelt természetes növényzetű részt kezdetben messziről, az árnyékból szemléltük. 3 hím és 2 tojó hamvas rétihéját sikerült megfigyelni. A terület behatárolása érdekében közelebb mentünk, és természetesen fényképekkel kiegészítve dokumentáltuk a napot. Fogadjátok szeretettel a rétihéjákat, no meg mindent, ami aznap a memóriakártyára került.

hamvas rétihéja hím
hamvas rétihéja tojó
gyurgyalag
vörös gém
nádirigó
szürke gém
nádi sármány hím
vadgerle
kék vércse hím
barna rétihéja hím
foltos nádiposzáta

2022. május 24., kedd

Vizek-rétek

2022. május 8.

Vizek és rétek ölelésében

Csabival összebeszélve egy borult, esőre álló' délutánt töltöttünk el Mezőlak határában.
A horgász és tőzegtavak sok vízimadárnak nyújtak élőhelyet. Ezen fajok vagy közvetlenül a vízhez kötődnek: a megfigyelt bütykös hattyúk, tőkés récék, nyári ludak, bütykös ásóludak, csörgő récék, böjti récék, üstökös récék, cigányrécék ezen madárcsoportba tartoznak. Közvetett módon a nádas-gyékényes részek is sok búvóhelyet jelentenek: nagy kócsagok, vörös gémek, törpegémek, barna rétihéják fészkelnek a környékén. A nedvesebb réteken pajzsoscankók keresgélnek. A cankófajok közül pár billegetőcankó is előkerült, bizalmas példánynak tűntek, sikerült pár képet készíteni róluk. A leselkedés legjobb megfigyelését egy, a rétek felett vadászgató barna kánya jelentette. Reméljük a környéken fészkel, de ennek felderítése még előttünk áll.

bütykös hattyú

üstökös récék
nyári lúd család
vörös gém
törpegém
pajzsoscankó
sárga billegető
barna rétihéja hím
kabasólyom
cigánycsuk hím
kakukk
barna kánya
őzbak
billegetőcankó

2022. május 15., vasárnap

Hőgyészi Marcal

   2022. május 4.

Kemeneshőgyészi Marcal-szakasz

Nikivel és Gáborral a Kemeneshőgyész határában folydogáló Marcal mentén nézelődtünk. Természetesen szélmezei megállóval. Az odafelé vezető úton 1 hamvas rétihéja hím szállt át felettünk. Jó kezdet. A ragadozókat barna rétihéják jelentették a nádasos részeken. A kérészrajzás miatt feltűnt 1 vadászgató kabasólyom és 2 kék vércse tojó is. A távolban 1 rétisas került a távcsöveink elé, valamint 1 halászsas is csak rövid ideig mutatkozott - olyannyira, hogy csak Gábornak sikerült megfigyelnie. A kérészek szerkőket is bevonzottak: 6 fehérszárnyú szerkő vadászgatott tőlünk távol a rajzó rovarokra. Pár cigány és üstökösrécét, fiókáikat vezető nyári ludat figyeltünk még meg. Sajnos a memóriakártyára egy dolmányos varjú is felkerült...

kék vércse tojó
réti cankó
üstökösréce gácsér
cigányréce gácsér
dolmányos varjú esete...