2017. június 26., hétfő

Hamvas rétihéják

2017. 06. 25.

Hamvasok' visszaellenőrzése

A múltkori Hamvas rétihéja Védelmi Tábor természetesen csak egy kiragadott dolog volt az egész éves tevékenységi körből. Akkor sikerült felfedezni pár revírt, ezen a hétvégén pedig visszaellenőriztük a helyeket, fészkelnek is e a madarak.
Szép számmal jelentünk meg a szombati napon, és így utólag sikeresnek is mondhatjuk a kirándulást. 3 helyszínt ellenőriztünk vissza, legalább 3 fészkelést jegyezhettünk fel, ill. több pár nélküli hímet figyelhettünk meg. 

"HRH-Munkacsoport"

A tikkasztó melegben azért voltak nehézkesebb percek, de azért ha sikerült valamit látni-hallani, akkor természetesen kicsit mindenki elégedett volt. A hamvas rétihéják tanulmányozása során, pl. arra az érdekes szokásra is következtettünk, hogy ilyen melegben a tojó még a zsákmánnyal érkező hím kedvéért sem hagyja el a fészket (vagy csak nagyon rövid ideig); ezzel is óvva a tojások/fiókák felmelegedését.
Hamvas rétihéja hím (Circus pygargus)

Ezeken a kiruccanásokon min., de valamikor többet is mint 3 órát ücsörgünk különböző megfigyelőpontokon, kilátóhelyeken. A Marcal-medencére jellemző fajok megfigyelésének egyik kitűnő formája is lehet ez a fajta stratégia. 
A ragadozók gyakran feltűnnek a légtérben: egerészölyvek köröznek a magasban, imbolyogva a föld felett barna rétihéják vadászgatnak. Néha áthúz egy gyors kabasólyom, vijjognak a vörös vércsék. Ahol vizesebb részek találhatók ott fehér és fekete gólyák vadászgatnak, néha felrebben egy-egy hófehér nagy kócsag
A természet hangját' az énekesek ( nádi-, réti-, és berki tücsökmadarak; énekes nádiposzáták),  a kakukkok, gyurgyalagok, sárgarigók adják. A magasabb fűből szólnak a haris-kakasok...
Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

Kékbegy (Luscinia svecica)

Sakktáblalepke  (Melanargia galanthea)

2017. június 23., péntek

Borsodi-dűlő

2017. 06. 19.

Kora nyár egy szikes tónál

Maricával és Józsival utaztam vissza Sopronba ezen a hétfőn, de persze ha ilyenkor tehetjük összekötjük mindig a jót a hasznossal. Így hát a korai nyári melegben megálltunk Fertőújlak határában, a Borsodi-dűlőnél.
Itt sosem csalódhat az ember, mindig lát-hall valamit. Ezen a kiruccanáson sem volt ez másképp.
Rengeteg nyári lúd, és 1 nagy lilik szórakoztatott minket. A fiatalak már anyányiak, ami nem is csoda, hiszen lassan már mindenhol "kirepül" az első fészekalj. A fiatal madaraknál maradva nagyon jól megleshettük a gulipánok pelyhes apróságait is. Viszonylag közel keresgettek a parthoz, itt-ott gólyatöcsökkel vegyülve kutattak az iszapos fövenyeken. A tavon kiemelendő fajnak még megemlíteném a megszámolt 12 bütykös ásóludat, és a felettünk gyorsan áthúzó 1 szerecsensirályt. Természetesen a azért mindenféle madárra figyelgettünk: dankasirályok, küszvágó csérek, kormos szerkők, nagy kócsagok, szürke gémek, kanalasgémek, tőkésrécék, kanalas récék, csörgőrécék, vörös vércse és barna rétihéja került a látcsöveink elé.
Remek kis kirándulás volt!

"szárnyas jószágok"

fészkelő Küszvágó csérek (Sterna hirundo)

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

Kanalasgém (Platalea leucorodia)

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Dankasirály (Larus ridibundus)

2017. június 16., péntek

Nóráp

2017. 06. 05.

Nórápi halastó

Egy késő délutáni időpontban kilátogattam a halastóhoz. A lehető legkényelmesebben elhelyezkedtem, felállítottam a spektívet, és csak nézelődtem a kellemesen meleg időben.

A tavon túl sok madár nem tartózkodott, de nem is számítottam többre, hiszen költési-fióka nevelési időszakban vagyunk. Természetesen ami úszott, repült arra különösebben odafigyeltem.
A tavon legalább 30 tőkés réce tartózkodott, közülük csak egy, 8 fiókás tojóval találkoztam. Feltűnt 1 barátréce tojó, ill. nagy örömömre 5 cigányréce is. Szárcsák, búbos vöcskök, kis vöcskök buktak olykor-olykor a víztükör alá; a nádas mentén vízityúkok tűntek elő, majd úsztak vissza a sűrűbe. Egy 10 fős bütykös hattyú család is előkeveredett; szépen, komótosan úszkáltak a vízen.

Cigányréce (Aythya nyroca)

Bütykös hattyú (Cygnus olor)

A gázlómadarakat a réten keresgélő 1 fehér gólya, ill. a kisebb vízmélységű részeken vadászó szürke gémek és nagy kócsagok jelentették. A levegőben átrepült 1 bíbic, ill. folyamatosan csapongott körülöttem 1 fattyúszerkő, valamint 2 kormos szerkő. A tó nádasában fészkelő barna rétihéja párból csak a hím mutatta meg magát egy rövid ideig. A hazaindulásom környékén még 2 kis lile rebbent fel a tó egyik sarkából, így ők búcsúztattak a halastótól...
Kormos szerkő (Chlidonias niger)

Kis lile (Charadrius dunius)

Nyár eleji hangulat... 

2017. június 9., péntek

Hamvas rétihéja tábor

2017. 06. 04.

X. Hamvas rétihéja Védelmi tábor

Az idén ünnepelhette a jubileumát a Marcal-medencei hamvas rétihéja védelmi tábor. A pünkösd hétvégéjének keretein belül 3 napos, a Kamondtól egészen Nemesgörzsönyig terjedő Marcal-medence lett alaposabban is átnézve a ritka madarak fészkelőhelyeinek a potenciális megfigyelése érdekében.
Én csak vasárnap tudtam csatlakozni, de ekkor egész nap kint lehettem a területeken.
Első állomásom a Külsővat-Kemenesmagasi környéki berek volt. Szép Marcal-menti terület, óriás fehér füzekkel, bokorfüzesekkel tarkított nádas-sásos foltokkal, kaszálókkal. Nagyjából sikerült rendesen lefednünk a területet, és 1 hím hamvas rétihéja is feltűnt.
A második állomásom a Mihályháza melletti egykori holtág-maradvány. Itt is sikerült 1 hamvas' párt megfigyelni. Természetesen egyéb fajok társaságában. Fehér gólya, vörös gém, kanalasgém, nagy kócsag, barna rétihéja, vörös vércse, kabasólyom, csókabíbic, kis lile.Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Vörös gém (Ardea purpurea)

Fácán tyúk (Phasianus colchicus)

Vadgerle (Streptopelia turtur)

balra: Barna rétihéja hím (Circus aeruginosus) jobbra: Hamvas rétihéja pár (Circus pygargus)

A felmérő csapat egy része, fotó: Hencz Péter