2018. június 29., péntek

Rábapaty

2018. 06. 24.

Rábapatyi madarászat


Csabi invitált egy kis kiruccanásra, így a vasárnap délutánomat Vas megyében töltöttem, egy 4 fős kis madarász-csapat tagjaként.
Először a kavicsbányák háza' táján néztünk körül. Szép madármozgás volt, annak ellenére, hogy fiókanevelési időszak van. Búbos vöcskök, szárcsák, bütykös hattyúk úszkáltak a vizeken; a récefélék közül tőkés, barát, üstökös, cigány és kontyos récék mutatták meg magukat. Egy-egy nagy kócsag, szürke gém, törpegém rebbent tova; a levegőben bőszen forogtak a küszvágó csérek, dankasirályok. Népes bíbic-csapat ácsorgott a távolban, 1-1 gólyatöcs és kis lile kapott szárnyra, majd ereszkedett vissza fészkére. 2 barna rétihéja hordta az eleséget a fészekre, 1 kabasólyom vadászgatott szitakötők után. A patyi' fehér gólya pár is a szemeink, illetve a fényképezőgép elé került.

Szárcsa fészkével (Fulica atra)
Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Kenderike (Carduelis cannabina)
Barátréce (Aythya ferina)
Törpegém (Ixobrychus minutus)
Küszvágó csér (Sterna hirundo)
Dankasirály (Larus ridibundus)
Kis lile (Charadrius dunius)
Nádi sármány (Emberiza pusilla)
Függőcinege (Remiz pendulinus)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Búbos pacsirta (Galerida cristata)
Kabasólyom (Falco subbuteo)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
 A nap befejezését a Sitke melletti területen töltöttük. Rengetek holló, 2 egerészölyv, 4 barna kánya és 1 vörös kánya társaságában.
Szép kis nap volt, elfáradtan, de elégedetten értem haza...

Kányafa
Vörös kánya (Milvus milvus)
Barna kánya (Milvus migrans)

2018. június 26., kedd

Nagyacsád

2018. 06. 23.

Nagyacsád - Takácsi út


Végre jutott egy kis idő a kikapcsolódásra is. Egy kis ház körüli ténykedés után sétáltam egyet a "Takácsi úton". Eléggé fújt ugyan a szél, de ez nem szeghette kedvemet. Elsétáltam egy magaslesig, majd vissza. Csupán 2 tövisszúró gébiccsel, 1 citromsármánnyal, pár tengeliccel, 1 egerészölyvvel és 1 fiatal őzbakkal találkoztam.
Egerészölyv (Buteo buteo)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochrurus)

2018. június 25., hétfő

Pillanat

2013-2018.

Okleveles erdőmérnök


Képtalálat a következőre: „erdészcsillag”
Elérkezett a pillanat, amikor beteljesült egy álom, elvégeztem a Soproni Egyetem erdőmérnöki szakát: okleveles erdőmérnök lettem. Mindig is ezt szerettem volna csinálni, végre elkezdődhet. Voltak ugyan nehézségek, de mindenki így szerette volna, hogy így legyen - hogy így legyek. Köszönök mindent! Sajnálom, hogy édesapám és nagyapáim nem örülhettek velünk, de remélem büszkék rám.
Jó szerencsét!
Üdv az erdésznek!


2018. június 24., vasárnap

Hamvas Tábor

2018. 06. 01.

Marcal-medencei Hamvas rétihéja Tábor

Idén sokadik alkalommal veszek részt a Marcal-medence eme ritka, földön fészkelő reliktumfajának védelmi táborán. Idén kedvesemmel Nikivel 2 napot, 1 éjszakát is kint töltöttünk a Marcal-mentén. Nagy meleg, kevés légáramlat, és a megszokottól kevesebb madár fogadott minket. Azonban  remek pillanatokat élhettünk meg. Átrepülő egerészölyvek, darázsölyvek, vörös vércsék, kabasólymok tűntek fel. Imbolygó röptükkel barna és hamvas rétihéják kerültek szemeink elé. Nagy kócsagok, szürke és vörös gémek szálltak tova méltóság teljesen; fehér és fekete gólyák keresgéltek a mocsárban. A kismadarak közül sárga billegetők, cigány és rozsdás csukok, kékbegyek kerültek olykor-olykor a fényképezőgép lencséje' elé.
Pár kép a teljesség igénye nélkül:

Egerészölyv (Buteo buteo)

Vörös vércse (Falco tinnunculus)

Nagy kócsag (Egretta alba)

Sárga billegető (Motacilla flava)

Kékbegy (Luscicia svecica) 

Bíbic (Vanellus vanellus)

Gímszarvas (Cervus elaphus)

2018. június 12., kedd

Vasi nézelődés

2018. 05. 31.

Rábapaty-Sitke

Hazafelé tartva ezen a két helyszínen álltam meg körülnézni. Nem tartottam tüzetesebb terepszemlét, csupán a kocsi mellől spektíveztem-fotóztam végig a szemem elé kerülő fajokat. Pár kép:
Csendélet

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 

Kis lile (Charadrius dunius)

Egerészölyv (Buteo buteo)

Holló (Corvus corax)

Barna kánya (Milvus migrans)

2018. június 3., vasárnap

Kisacsád

2018. 05. 27.

Kiruccanás Kisacsádra

A nézelődésem fő célja a kisacsádi homokbánya feltérképezése volt, gyurgyalag ügyben. Sajnos a homokfal állapota elég lehangoló, erőteljesen benőtte a növényzet, illetve egyes részeit megviselték az időjárás viszontagságai. Ezektől eltekintve azért akad kb. 5 fészkelő pár a megmaradt falrészleten.
Az oda- és vissza vezető úton természetesen aktívan figyelgettem. Kakukkok, sárgarigók szóltak mindenütt, mezei pacsirták lebegtek trillázva' a magasban, fülemüle jellegzetes énekétől éledtek meg a fasorok. Tengelic, és barázdabillegető párok keresgéltek élelem után - ki-ki a megfelelő közegben. A magasban 3 egerészölyv körözött, átrepült 1 barna rétihéja. Sikerült felfedezni egy régóta ismert hatalmas nyárfán 1 revírt foglaló kabasólyom párt. Érdekesség, hogy 2 bíbic jelzett hangosan az egyik kukorica-tábla közepén mikor arra jártam, lehet fiókás családba botlottam. Végezetül 3 erdei cankó örvendeztetett még meg, egy belvízfolt mellől rúgták magukat a levegőbe.

Mezei nyúl (Lepus europaeus)

Tengelic (Carduelis carduelis) 

Citromsármány (Emberiza citrinella)

Egerészölyv (Buteo buteo)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

Kabasólyom (Falco subbuteo)

 Bíbic (Vanellus vanellus)

Erdei cankó (Tringa ochropus)