2017. május 31., szerda

Szárhalom

2017. 05. 28.

Szárhalmi-erdő

A Fertőmelléki-dombság egyik kitüntetett tagja, mely a Fertő-part közvetlen közelében van. Alapvetően szubmediterrán éghajlatú vidék, melynek alapkőzetéből (az egykori Pannon-tenger üledékeként keletkezett lajtamészkő) és a rá felhalmozódott talajtípusból (váztalajok, és redzinák) is erre következtethetünk.
Növényföldrajzi érdekessége a tájnak, hogy egy összekötő kapocs a Keleti-Alpok és a Nyugati-Kárpátok között. A növénytársulásokra a melegkedvelő, fényigényes, szárazságtűrő jellegek a jellemzőek. Így molyhos és csertölgyesek, karsztbokorerdők, és ez erdőkbe ékelődött pusztai rétek tarkítják a tájat.
Egy ilyen rétet szerettem volna én is közelebbről megnézni. Gabónak hála, kényelmesen kijutottam a területre. Egy kisebb kiterjedésű rét volt a cél, melyen elméletileg több hazai orchidea is előfordul. Sajnos nagy érdekességet nem találtunk, de azért sikerült pár fajt felfedezni, lefotózni:

Árvalányhaj faj (Stipa sp.)

Nagy pacsirtafű (Polygala major)

Békakonty (Listera ovata)

Nagy ezerjófű (Dictamnus albus)

Sömörös kosbor (Orchis ustulata)

2017. május 28., vasárnap

Szélmező

2017. 05. 22.

Szélmező

A kevésbé szeles időt kihasználva, hétfőn a Szélmezei horgásztavakat céloztam meg. Érdekes időpont a május második fele, hiszen javában zajlik a családalapítás, az utódok felnevelése. Azért szerencsémre, pár faj megmutatkozott.
A nádas élővilága mindig figyelemre méltó. Sok kakukk, nádi sármány, énekes és cserregő nádiposzáta, nádi tücsökmadár, nádirigó és függőcinege hallatta hangját, mutatta meg magát egy-egy pillanatra.

Nádi sármány (Emberiza pusilla)

Függőcinege (Remiz pendulinus)

A nyílt vízen is megmutatkozott pár faj. Itt-ott szárcsák, tőkés récék úszkáltak; ill. 6 üstökösrécét, 1 búbos vöcsköt, és egy 6 tagú nyári lúd családot is sikerült megfigyelni. A levegőben barna rétihéják, nagy kócsagok és vörös gémek repkedtek. Érdekes találkozásom volt 1 üstökösgémmel, nem túl gyakori errefelé. Továbbá 2 kormos szerkő szórakoztatott még, miközben ez egyik stégen, láb-lógatva' élveztem a kikapcsolódást.
Üstökösréce (Netta rufina)

Nyári lúd (Anser anser)

Vörös gém (Ardea purpurea)

Üstökösgém (Ardeola ralloides)

Kormos szerkő (Chlidonias niger)

A vizektől eltávolodva kicsit, 1 fiatal őz bakkal futottam össze. Egy kép erejéig visszafordult még; de én ezzel búcsúztam is Szélmezőtől.
Hazafelé tartva még körülnéztem a Nemesszalók melletti lucernatáblán. Épp kaszálták, így pár szárnyas jószág' előkerült. 8 fehér gólya jött-ment a gépek között; a levegőben 3 egerészölyv, 1 vörös vércse és 1 barna kánya vadászgatott...

Őz (Capreolus capreolus)

2017. május 24., szerda

Szeles napokon

2017. 05. 19.

Szélben Tapolcafőn, Nagyacsádon

Sikerült hazakeverednem a szorgalmi időszak után. Egy kis pihi, fotózgatás. Persze az időjárás próbálkozik, de nem nagyon törheti le a lelkesedésem.
Először a Tapolcafői-láprétet céloztam meg. Ilyentájt a legszebbek a rétek, láprétek. Mindig próbálok szakítani időt pár kép erejéig erre az élőhelytípusra. Most azonban korán érkeztem még. Körbesétáltam, de a tömeges' virágzás még elmarad. Azonban nézelődtem folyamatosan, új, vagy éppen ismert fajok után kutatva. A láprétek értékei itt-ott felbukkantak:

Réti boglárka (Ranunculus acris)

Fehér zászpa (Veratrum album)

Réti kakukk szegfű (Lychnis flos-cuculi)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica)

Vérontófű pimpó (Potentilla erecta)

Keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium)

Aztán másnap következett Nagyacsád. Még az első nagy lelkesedésemben gyurgyalagokat szerettem volna fotózni, de be kell valljam, az odavezető út első pár-száz méterén már elegem lett a szélből. Ráadásul nem is mutatkozott nagyon semmi. Itt-ott fácánok keresgéltek élelem után, a bokrokon 1 cigánycsuk hímet, és 1 tövisszúró gébics hímet sikerült kiszúrni. 
Szélben... 

Fehér akác (Robinia pseudoacacia)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

2017. május 21., vasárnap

Nagyacsádon

2017. 05. 06.

Séta az "Akácosban"

Nagyon rég történt már velem olyan, hogy kicsit "elvesszek az éterben". Sajnos mostanában érzem kicsit ezt a dolgot. Túl sok időm nincs kiruccanni madarászgatni, fotózgatni; ha kis is jutok a rossz idő mindig kicsit rossz száj-ízt' kölcsönöz a dolognak. Ráadásul sikeresen elhagytam a keresőtávcsövemet is, ill. ennél a kiruccanásnál bebizonyosodott, hogy feledékeny is vagyok. Először fordult velem meg, hogy otthon hagytam a fiókban a 300 mm-es objektívomat.
Szóval ebben a bejegyzésben csupán a 18-55 mm-es obival készült, rövid kiruccanás képei jelennek meg. Kommentár nélkül...

Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus)

Saláta galambbegy (Valerianella locusta)

Egy bibés galagonya (Crataegus monogyna)

Ernyős sárma (Ornithogalum umbellatum)

Bundásbogár (Epicometis hirta)

Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata)

2017. május 8., hétfő

A hónap fordulóján

2017. 04. 30 - 05. 01.

Áprilisi Nagyacsád - májusi Tihany

Április és május fordulóján is volt egy kis szabadidőm a kikapcsolódásra. Nagyacsádon csak egy rövid kört tettem, ill. a "munka ünnepén" Eszterrel találkoztam Tihanyban. Túl sok kép nem született, de azért párat megosztanék:

Nagyacsád; Akácos-Liget
A kényelmes sétálásom a falutól K-re lévő területere esett. Az egykori laktanya egyik szögletében egy nyáras-füzes liget-maradvány lelhető fel. Kisebb-nagyobb tisztások, cserjéktől benőtt sűrűségek váltakoznak itt. Széncinegék kutattak táplálék után, 2 seregély hordta a hernyókat az egyik odúba. Barátposzáta csattogott előttem, miközben kiült az egyik ágra flótázni' 1 fülemüle. Végül a földről 1 erdei pityer rebbent fel, de  egy kép erejéig azért kiült.
Visszafelé sétálgatva a "Takácsi úton" figyelgettem. Mellettem 1 barna rétihéja hím vadászgatott a lucerna tábla felett. Majd 1 figyelmetlen mezei nyúl kullogott felém. Gyorsan hasra ereszkedtem, így nem igazán vett észre. Azt hiszem inkább csak sejtett valamit belőlem, mert tőlem kb. 20 méterre leült az árnyékba, és csak néztük egymást percekig...

Sás faj (Carex sp.)

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)

Erdei pityer (Anthus trivialis)

Barna rétihéja hím (Circus aeruginosus)

Mezei nyúl (Lepus europaeus)

Tihany; Belső-tó-Óvár
Egy nagyon szép napot töltöttem el Eszterrel a félszigeten. Régen találkoztunk már, igazán jól esett a kis beszélgetés, nézelődés. A fő nyomvonal a Belső-tó környéke, az Óvár körbesétálása, beleértve a Barátlakásokat. Majd a Balaton-parton, ill. az Apátságnál néztünk még körbe. 
Az élővilágot itt pár madáron (nyári lúd, tőkés réce, búbos vöcsök, barázdabillegető) kívül az ürgék és a magyar szürkék jelentették. Pár képet azért sikerült készítenem, ezek mutatom:


Közönséges ürge (Spermophilus citellus)

Külső-tó 

2017. május 5., péntek

Nóráp

2017. 04. 29.

Nórápi-halastó

A szép időnek köszönhetően sikerült rábeszélni magam egy kis fotózásra. A legkézenfekvőbb megoldást a Nórápi-halastó jelentette. 
Mezei zsálya (Salvia pratensis)

A napsütötte délután folyamán nekikezdtem körbe nézni a tavon, no meg persze a környékén. A vízfelületen túl sok minden nem mutatkozott, pár szárcsa, 1 búbos vöcsök, 1 feketenyakú vöcsök, 10 tőkés réce, 4 üstökös réce, 2 böjti réce és legalább 10 kormorán úszkált a gyengén fodrozódó hullámokon. A partról hirtelen 8 billegetőcankó kapott szárnya, ezzel is növelve; azt a hihetetlen fecske'mennyiséget amely a levegőben vadászgatott. Legalább 300 madár cikázott ide-oda, köztük legtöbben a molnárfecskék voltak, majd a füstifecskék következtek. 1-1 sarlósfecskét is sikerült kiszúrni. Továbbá 1 kormos szerkő csapongott még a levegőben.
Kormorán (Phalacrocorax carbo)

Tőkés réce (Anas platyrhynchos)

Üstökös réce (Netta rufina)

Kormos szerkő (Chlidonias niger)

A gázlómadarak színes palettával képviseltették magukat. Sok nagy kócsag és szürke gém repkedett ide-oda a meder és a part között. 1 fehér gólya szállt le pár perc erejéig a tó sekélyebb részére. A magasban 1 fekete gólya körözött, sajna közelebb nem jött ezúttal.
Nagy kócsag (Egretta alba)

Szürke gém (Ardea cinerea)

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

A bejegyzésem utolsó részében pedig a kisebb termetű madaraknál maradnék. Ide sorolhatom a folyton trillázó nádi tücsökmadarakat, énekes és cserregő nádiposzátákat; a fel-felreppenő nádi sármányokat. A kórók csúcsát nézelődőpontul választó rozsdás és cigánycsukokat; valamint a talajon keresgélő sárga billegetőket. Érdekességként, még kiemelném azt az 1 éneklő hím északi billegető példányát, melyet sikerült lencsevégre kapni. Pontosan nem tudom, hogy alfaji, vagy faji besorolás lenne e a pontosabb, igazából nem is lényeges annyira. Ha a vizenyősebb részeknél maradok még, kiemelném a csendben felrebbenő nagy sárszalonkát. Új fajom, eddig még nem találkoztam vele. 
A bokrosabb részeken a poszáták, cinegék hallatták hangjukat, ill. egyenesen felém repült 1 kakukk. Ezzel kimerítve a madárvilágot, és persze feltöltve kellő képpel a memóriakártyát indultam haza...
Északi billegető (Motacilla flava thunbergi)

Nagy sárszalonka (Gallinago media)

Kakukk (Cuculus canorus)