2014. július 31., csütörtök

Nagyacsádi rét

2014. 07. 27.

Egy kaszáló növényei...

Vasárnap délelőtt nekiindultam a falu határának. Eredetileg a környék gyurgyalagjait szerettem volna közelebbről is megnézni, de a közeledő viharfelhők miatt félbe kellett szakítanom a kirándulásomat.
Azért természetesen útközben több fajjal is találkoztam. Ám ebben a bejegyzésben az állatok csak felsorolás szintjén jelennek meg:
Mezei nyúl, őzsuta, cigánycsuk, tövisszúró gébics, vörös vércse, seregély, fácán, vadgerle, örvös galamb, gyurgyalag, mezei pacsirta, egerészölyv, fehér gólya, kabasólyom.

Szóval hazafelé igyekeztem, amikor átvágtam a "Kaszálón". Friss, üde, vadvirágokkal teli rét. A viharral mit sem törődve, meg-megálltam egy kis növényfotózásra. Azt hiszem jó pár éve volt már az, hogy főleg a növényekre összpontosítottam...
Nagyvirágú lednek (Lathyrus latifolius)

Aszat faj (Cirsium sp.)

Héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus)

Gyíkhagyma (Allium angulosum) 

Közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris)

Kakukkfű faj (Thymus sp.)

Hangulat...

Orvosi székfű (Matricaria recutita)

Közönséges orbáncfű (Hipericum perforatum)

Murok-mező

Útszéli bogáncs (Carduus acanthoides)

Tejoltó galaj (Galium verum)

Réti füzény (Lythrum salicaria)

2014. július 29., kedd

Gyurgyalagok

2014. 07. 24.

"Méhészmadarak"

Mint mindig, ha eljön a jó idő; egy temérdek kép készül az egyik legszínpompásabb madarunkról, a gyurgyalagról. Viszonylag könnyű felfedezni, a közelükbe jutni, így ideális fotó-alanyok minden természetfotósnak.
Ezen a napsütéses, csütörtöki délutánon családi programot hirdettem: nagynénémmel és nagybátyámmal kiültünk leskelődni.
 

A közel 50 méteres partfal mentén egy nagyobb nyárfa uralja a teret, mellette pár kisebb, tőről fakadt akácfa: mind zöldellő, mind száraz ágakkal. Alkalomadtán behúzódtam a nyárfa alá, megvárva, hogy az élelemmel érkező madarak a száraz ágakra szálljanak:
A "leshelyem" elhagyása után a közeli árnyékba húzódtam, melyet nyár és akácfák biztosítottak nekünk. Ám az árnyék mellett kitűnő kilátópont is. Ami a gyurgyalagokat illeti:

A nap vége felé még pár, reptében elkapott pillanatot szerettem volna megörökíteni. Szóval beálltam az egyik kisebb bokor takarásába; és a felettem átsikló, általában rovarokkal (szitakötő, darázs, lepke) a csőrükben érkező Gyurgyalagokkal (Merops apiaster) búcsúzom...

2014. július 26., szombat

Halastó a falu határában

2014. 07. 23.

Nóráp

Bercivel egy hirtelen felindulás alkalmából nekiindultunk a Nórápi-halastóhoz. 
A tehén-legelőkön közeledve a töltés irányába, rögtön partimadarak fogadtak bennünket. Az egyik leeresztő árokban kb. 3 billegetőcankó, ill. 1 réti cankó keresgélt; miközben az iszapos mederből kimeredező fűzfákon tövisszúró gébicsek üldögéltek. Felkapaszkodva a töltésre több vízi-madarat is megnézhettünk magunknak.

Kontyos réce (Aythya fuligula)

Barátréce (Aythya ferina)

Ahogyan több percig álldogáltunk, alaposan körbelátcsöveztük a tavat, és annak környezetét: 2 kormorán halászott, miközben búbos vöcskök, szárcsák úszkálása zavarta meg a víztükör sima felületét. A nádasból 1 pár barna rétihéja emelkedett a magasba.
A továbbiakban végigsétáltunk a töltésen. Még 2 billegetőcankó kapott szárnyra, a mocsaras területről; ahonnan 3 bíbic is a levegőbe lebbent. A történet folytatásaként, a közeli erdőből 1 fiatal rétisas kezdett felemelkedni. A borús idő miatt csupán pár 10 méter erejéig láthattuk ideális megvilágításban a madarat, majd lassú szárnyalással a falu felé közeledett. Itt aztán 1 fehér gólyával egyetemben termikeltek a magasba.
Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Rétisas és fehér gólya

Miközben a sasban gyönyörködtünk pár kósza pillantást is vetettem a tóra. 2 küszvágó csér vadászgatott, pár füsti fecskével egyetemben. A sas szárnyalására rajtunk kívül más is felfigyelt; kb. két, 12 egyeded számláló tőkés réce csapat kapott szárnyra, melyek között 4 csörgő réce is megmutatkozott.
Küszvágó csér (Sterna hirundo)

Visszafelé indultunk a töltésen, egészen a kis házig. A fényképezés miatt én ballagtam elöl, Berci hátramaradt a távcsővel. Sikeresen' későn vettem észre a 2 búbos bankát. Ám a sötét fellegek miatt nem igazán "mertük" követni őket. Így hát esőben, ill. egy kis borsó-nagyságú jégben hazafelé autóztunk...
Búbos banka (Upupa epops)

2014. július 21., hétfő

Ragadozók a határban

2014. 07. 12.

Ragadozós nap

A munkával töltött hét után kiugrottunk Nagyacsádra, természetesen egyből megcéloztam a határt. Elég régen voltam már kint terepen (mondjuk azt le kell szögezni, az erdészeti munka során ez nem teljesen igaz), így a falutól K-re lévő területeken néztem körül.
Rögtön, a hátsó kertbe-való kilépéskor forgathattam már a fejem. 2 házi rozsdafarkú és 2 kenderike rendszeres vendége a mama háza-tájának. Egy kisebb meglepetésre 1 barna rétihéja hím húzott át, közvetlenül a fejem felett.
Barna rétihéja hím (Circus aeruginosus)

Végighaladva a már poros, néhol pocsolyás "Takácsi úton", 2 egerészölyv keringett a légtérben, a tagút menti fákon 1 tövisszúró gébics pár repkedett ágról-ágra, mindaddig amíg egymás mellé nem értek:
Tövisszúró gébics pár (Lanius collurio)

Ahogyan rápillantottam a sarjadó lucerna-táblára, egy "ismerős"madarat vehettem közelebbről is szemügyre. A vadászgató hamvas rétihéja hím mellett kellemes, ill. tanulságos fél órát töltöttem el. Behúzódtam a kukoricászárak takarásába, onnét távcsöveztem és fényképeztem ezt a ritka, ám a környéken mégis fészkelő ragadozó madarat. Újabb tapasztalatot tudhattam a magaménak, ezzel is közelebb kerültem a Természet Kifürkészhetetlen Titkainak megértéséhez.
 


 
 
 
 Hamvas rétihéja hím (Circus pygargus)

A megfigyelés végeztével a közeli árokoldalban ballagtam D-i irányba tovább. Először 1 őz bak, majd 1 suta ugrott meg a kukoricásban; azután a nádas-, ill. a megmaradt fehér fűz ágai között keresgélő énekes nádiposzátákra figyeltem fel.
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)

Elérkeztem egy gazos, akáccal bőven benőtt tagúthoz. Kezdetben pár dolmányos varjú rebbent fel a száraz ágakról, de különösebb faj nem mutatkozott. Megelégelve kicsit a térdig-érő gazban járást, egy learatott napraforgó táblán akartam keresztül vágni, amikor vörös vércsékre figyeltem fel. Először két példány repdesett felettem, majd miután körbe-látcsöveztem a légteret összesen 5 pld. mutatkozott. Nagy örömmel állapítottam meg, fiatalok, azaz a környéken költöttek az öreg madarak. Azt hiszem nagyon megelégedve fényképeztem őket...
Vörös vércse (Falco tinnunculus)

Hazafelé menet 1 mezei nyúl ugrándozott az egyik búza táblán, miközben a kukorica címerek között 1 cigánycsuk hím keresgélt élelem után.
Igazán jól esett ez a kis kikapcsolódás;
 nem beszélve a 3 ragadozó-találkozásról...