2015. április 28., kedd

Nórápi halastó

2015. 04. 26.

Nóráp

A hosszabb kihagyás után egy rövid, kb. 2 órás kiruccanásomról szeretnék egy bejegyzést közölni. Szóval vasárnap délután kikocsikáztam Nórápra, felállítottam a spektívet a töltésre, nézelődtem.
A tavon több tucat szárcsa kergetőzött, 4 búbos vöcsök párt ringattak a hullámok. A növényzetből előúszott 1 bütykös hattyú, fel-felreppent több tőkés réce, ill. 1 kanalas réce tojó is megmutatta magát. A partoldalban 6 billegetőcankó, 1 erdei cankó, 1 bíbic és 9 nagy kócsag keresgélt.
Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)

A továbbiakban hátrasétáltam a tocsogósabb, -pontosabban a már kiszikkadt rétekre. A nádasból intenzíven szóltak a vöröshasú unkák-kórusai; a változatosságot a nádirigó, a foltos nádiposzáta és a nádi tücsökmadár strófái biztosították.
A dallamok közepette árnyékokra lettem figyelmes. Felnézve a magasba először 2, majd egy harmadik fekete gólya termikelt be felém. Feltételezem egy pár (tartósan együtt mozogtak), ill. egy "hódító harmadik" siklott tova a pár kör megtétele után:
  


Fekete gólya (Ciconia nigra)

Természetesen ezek után még jobban figyelgettem a légteret. A szemem elé került 2 barna rétihéja, és a Peti által többször is megfigyelt világos egerészölyv is. A falu irányából átrepült a töltés felett 1 fehér gólya. Közben megérkezett a tóra egy új listás fajom, mely történetesen 1 kis sirály
Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Kis sirály (Hydrocoloeus minutus)

A kiruccanás befejezéséül még 2 sárga billegető szállt le a töltésre, az egyik madár gyanús lett, már ami a további billegető alfajokat jelenti. Még várom a pontos határozást!
De a lényeg-a-lényeg, remek kis kikapcsolódást nyújtott ez a pár óra, és nem utolsó sorban sordély-trillák'kal térhettem vissza az autóhoz...

Sárga billegető (Motacilla flava)

2015. április 19., vasárnap

Marcal-medence

2015. 04. 04.

Marcal-medencei madarászat

A húsvétnak köszönhetően sikerült összehozni egy egész napos, a medencei madarászokat megmozgató programot. Így az Angi, Peti, Máté, Csabi és a későbbiekben Emese és Gergely alkotta flottának' tagjaként bejártuk a Kamond, Nagypirit és Adorjánháza alatti területeket.
A Kamondi részen, ismét a nagy belvízfolt mellett figyelgettük a fajokat, (egy kis reggeli közepette). A sok réce (tőkés, kanalas, csörgő, böjti, nyílfarkú) mellett feltűnt még 1 erdei cankó, 1 vízityúk, 1 jégmadár; az idei első 2 füsti fecském. A levegőben 1 vörös vércse vadászgatott, átrepült 1 barna rétihéja, 1 dankasirály és nagy örömünkre a távolban 1 fekete gólya is.

Ezek után a Piriti-rétek madársereglete következett. A legelőn kényelmesen elhelyezkedve, egy kis napozás, no meg mezei pacsirta-trillák közepette folyt a nézelődés, és természetesen az élet dolgairól való diskurálás'.

A ragadozómadarakat itt 1 kékes rétihéja tojó, és 1 karvaly képviselte. Míg a récefélék -a már látott fajokon kívül-; fütyülő~, cigány~, és barátrécékkel egészültek ki. A sekélyebb részeken kb. 25 pajzsos cankó, 1 piroslábú cankó és 1 nagy goda keresgélt. A terület felett magasan termikelt 1 daru, mi pedig azt a 16 nagy pólingot próbáltuk közelebbről is meglesni, melynek jellegzetes "pó-li"-ját hozta az április szellő'.
A nap utolsó, egyben talán legjobban várt állomása az adorjánházi Marcal-szakasz. Itt is uralták a tájat a belvízfoltok, de már erőteljesen fel-felnőtt a növényzet is. A récék repertoárját kendermagos kácsák' színesítették, míg a cankók közül 9 réti cankót figyeltünk meg. A lilealakúak további képviselői, (a kiruccanás egyik igazi főszereplői) a sárszalonkák, ill. nagy örömünkre a kis sárszalonkák voltak. A rengeteg "közönséges" sárszalonka mellett; több, kb. 5(-10) kis sárszalonkát is sikerült szemügyre venni, lefotózni.
Sárszalonka (Gallinago gallinago)

Kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus)

A napi-sétálgatás végezetéül ismét egy mocsarasabb részen nézelődtünk, méghozzá vonuló, kb. 30 egyedet számláló sárga billegető csapatot. Petinek sikerült kiszúrni egy 'superciliaris' alfajhoz tartozó madarat is. Továbbá kiült a szemünk elé 1 cigánycsuk hím,, ill. egy galagonyán éneklő sordély. A kocsiba való beszállás előtt 2 vízityúk búcsúztatott minket a Marcal-medence értékes madárvilágának' képviseletében...
Vízityúk (Gallinula chloropus)

Bíbic-fészekalj

2015. április 8., szerda

Nóráp

2015. 04. 03.

Viharos halastó

A szeles idő ellenére mégiscsak nekivágtam a Nórápi halastónak. Legalább nem esett az eső. De térjünk is a lényegre: 10 óra körül értem oda, aztán körbesétáltam a tavat. Próbáltam szélvédett helyet keresni, ahonnan jobban is körülnézhetek; mondanom sem kell bőven rám fért.
Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Legelőször ez a fehér gólya fogadott. Az egyik földről próbálták elvezetni a belvizet, kisebb földmunkával; gondolom itt próbált élelem után nézni. Sajnos túl közel nem engedett. 2 vörös vércse szitált a levegőben, a legelőn egy 30as seregély-csapat keresgélt.
A tóra ráfordulva viszonylag kevés madár mutatkozott. Azok is a gát takarásában, szélvédett helyen. Szóval nekiindultam a külső-gátoldalon, megpróbáltam becserkelni a fajokat. A vízen több mint 30 szárcsát, 20 tőkés récét, 30 böjti récét és 2 búbos vöcsköt ringattak a hullámok. A nád felett 3 nagy kócsagot, 1 barna rétihéja tojót sodort tova a szél. Felreppent 1 sárszalonka is; és mire visszaértem a gátőr-házhoz 2 bütykös hattyú bújt elő rejtekhelyéről. 
 
Böjti réce (Anas querquedula)

Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)

2015. április 5., vasárnap

Kispodárpuszta

2015. 03. 30.

Rövid kiruccanás

Elég bosszantó, hogy amikor itthon töltheti a napjait az ember nem mehet ki a szabadba, ennek egyszerű oka van: mostanság folyton esik. Ahogyan reggel felébredtem mégiscsak kisütött a Nap, így elhatároztam délután kiugrok a Kispodárpusztai-halastóhoz.
Kb. 13 óra lehetett amikor parkolni kezdtem; rögtön egy kedves vendég fogadott: az egyik akácfán 1 búbosbanka egyensúlyozott. Megérkezett a 2015-ös Év Madara.
Szépen besétáltam a tóhoz, elkezdtem átnézni a vízen tartózkodó élőlényeket. Sajnos azonban nem időzhettem sokat a nézelődéssel, pláne a fényképezéssel. Baljós fellegek közeledtek É-ról, így éppen csak kiértem elázás nélkül a kocsihoz. Marad a lista, a 30 perc alatt látott fajokról:
2 barázdabillegető, 1 egerészölyv, 2 barna rétihéja, 16 kormorán, 4 kis vöcsök, 12 búbos vöcsök, 2 bütykös hattyú, 3 nagy kócsag, 1 szürke gém. És ugye a récék: tőkés réce, csörgő réce, böjti réce, barátréce, kanalas réce, kendermagos réce.
Búcsúzásképp azért sikerült az ablakból egy kép:

Barna rétihéja hím (Circus aeruginosus)

2015. április 1., szerda

Szélmező

2015. 03. 29.

Réceles Szélmezőn

Régóta terveztem már, hogy kilátogatok ebbe az igazi nádországba'. Régen jártam már erre, utoljára januárban. Akkor még hó fedte a tájat, jég borította a vizeket; főleg kismadarakkal találkoztam. Ám most már itt a tavasz, elkezdődött az igazi arculata kirajzolódni a lápnak.
Szóval bőszen forgathattam a fejem mind a sétálgatás, mind a megfigyelőpontokból való nézelődés közepette.
Legalább 6 barázdabillegető szaladgált az utakon, kisebb csapat őszapó keresgélt a nádasban. Hangosan szóltak a csilpcsalpfüzikék, de az emberi fülnek kellemes dallamot meg-meg törte a szajkók rikácsolása.
A tavi élet is felélénkült. 2 nyári lúd rebbent fel a tóról egy horgász mellett, szárcsák menekültek hangos locs-pocs'csal a nádfalakba. Az egyik ösvény melletti gyékényesben 1 bütykös hattyú küzdött'. 1 bölömbika jellegzetes hangját hozta az enyhe Ny-i szél, melynek segítségével 1 bíbic is a lencse elé került. Megjöttek már a nagy kócsagok is.

Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Bíbic (Vanellus vanellus)

Nagy kócsag (Egretta alba)

Az igazi látnivalót azonban a récék jelentették. Ahogyan a tó mögötti rétről betekingettem a nádországba, récefajok megfigyelése lett az első számú napirendi pont. 200 feletti csörgő réce, kb. 50 egyedszámot mutató böjti réce, jó pár tőkés réce, 5 barátréce és szintén 5 kendermagos réce kapott szárnya a barna rétihéják segítségével.

Csörgő réce (Anas crecca)

Böjti réce gácsér (Anas querquedula)

Tőkés réce (Anas plaryrhychos)

És ugye a barna rétihéják. Szépen sorba foglalják a revírjeiket, kiruccanásom során 4 párt látcsövezhettem meg. Többek között olyat is megfigyelhettem, amikor kér hím csapott össze, és egészen a tettlegességig fajult a dolog. Érdekes megfigyelés számomra.
Tojó

Barna rétihéja hímek (Circus aeruginosus)

A továbbiakban nekiindultam az É-i területeknek, egészen a tőzegbányáig. Útközben lekukkantottam még, a nemrég kialakított horgász-stégekhez. 1 jégmadár repült tova, és 2 vörös gém emelkedett a magasba jöttömre. Egerészölyvek termikeltek a magasban.
Az bányatavakon ismételten volt látnivaló. Szépen kisütött a nap, így hát kényelmesen és nem utolsó sorban megelégedve spektíveztem. 16 kormorán szárítkozott a tőzeghalmokon, a sekély vízben 9 erdei cankó kutatott. A nyílt vízfelületen csörgő-, böjti-, tőkés-, kanalas és kendermagos récék úszkáltak. 


Tömeg...

Kavalkád'

A kiruccanásra szánt idő végeztével visszafelé indultam a kocsihoz. Remek pár órát tölthettem ismét a szabadban, nem is beszélve arról a pár száz méterről, melyet végül fülemülesitke dallamok közepette sétáltam...