2021. május 30., vasárnap

Hamvasos felderítés

 2021. 05. 15.

Hamvas rétihéják nyomában

Mióta megérkeztek fészkelőterületeikre a hamvas rétihéják aktívan figyelgetem őket. Legalábbis próbálkozom felderíteni a rétihéja-helyzetet a Hamvas rétihéja Tábor epilógusaként.
Egy, már több éve ismert potenciális fészkelőhelyet céloztam meg aznap. Szerencsére már távolról sikerült kiszúrni a repkedő hamvas'okat, így közelebb lopakodtam. 3 hímet és 3 tojót sikerült megfigyelnem. 2 tojó már a fészke körül repkedett, feltehetőleg folyamatban van annak építése. Hímjeik táplálékot hoztak nekik, kialalult már a kapcsolatuk. A harmadik tojó később érkezett a területre, valószínűleg még fészkelőhely keresés közben sikerült megfigyelni. Az egyik hím násszal próbálja elcsábítani'.
Pünkösd hétvégén már Marcal-medencei Hamvas rétihéja Tábor...
Végre-valahára!
Hamvas rétihéja (Circus pygarcus)
Gyurgyalag (Merops apiaster)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Cigánycsuk (Saxicola torquata)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Kakukk (Cuculus canorus)
Darázsölyv (Pernis apivorus)

2021. május 25., kedd

Vendégek Nagyacsádon

 2021. 05. 08.

Kerti vendégek Nagyacsádon

Régen sokat bóklásztam' a Nagyacsád környéki területeken. Fényképezőgéppel, távcsővel. Mostanság kevesebb idő jut ezekre a területekre, de ha a mamánál tevékenykedem a kertben, mindig ott van ez a két segédeszköz is. A telek felett bármikor átrepülhet valami, a fűben előkerülhetnek szép fotótémák.
Ezen a hétvégén napsütéses idő fogadott, így sokat nézelődtem. Átrepült 1 vörös gém, 1 barna rétihéja. A falu fehér gólyái is megmutatták magukat, valamint évről-évre kevesebben, de füsti fecskék is vadászgatnak a levegőben. 2 egerészölyv termikelt az "Akácos" felett, gondolom az ismert fészekben költenek idén is. 1 karvaly, 2-3 kakukk szállt még be az erdőbe. Örvös galamb búgása' hallatszott, énekeltek a sárgarigók is. Őszapó pár kutatott élelem után, széncinkék társaságában. A szomszéd nyírt gyepére 1 zöld küllő jár ki hangyász'ni. Sokszor láttam már, de fényképezni csak most sikerült. A környéken barázdabillegetők is költenek, rendszeres vendégek a kert körül. A fotó-újdonságot 1 zöld varangy jelentette. Eddig még nem(!) került lencsevégre. Gyorsan pótoltam a hiányosságot, bár nem volt éppen fotogén alkat...
Zöld küllő (Picus viridis)
Barázdabillegető (Motacilla alba)
Füsti fecske (Hirundo rustica)
Zöld varangy (Bufotes viridis)

2021. május 15., szombat

A Marcal-medence

 2021. 05. 01.

A Marcal-medence

Nem véletlenül kapta az "A" határozott névelőt a medence. A' Marcal-medence! Számomra kitüntetett helyen áll, bízva keresi az ember a rejtett értékeit. Nem sorolnánk az ország legjobb madaras vidékének...de lehet mégis! Hosszú idő után az első ismert hazai daru fészkelésnek a színtere, hamvas rétihéják hazai költőállományainak egyik gócpontja. Védett lápok és az azokhoz tartozó élőlények otthona.
Ez után a kis előszó-gyanús bevezető után térjünk rá a történtekre. A május elsejére, a Marcal-mentén tett egész napos kirándulásra. Közel 12 órát töltöttem terepen; kellemes, kora-nyárias napsütésben. Alexa és Csabi is csatlakozott hozzám. Sok élménnyel, sok fajjal találkoztunk. Számokban kifejezve 74 madárfaj került fel a képzeletbeli listára.
Pár szót ejtenék  a madarakról. Most segítségemre a Madárhatározó című könyv lesz, lapozgassuk, nézzük sorra a fajokat, az érdekesebb találkozásokat:
A gólyaalkatúakkal kezdve sok fajt fel tudok sorolni. A fehér gólyák a medence sok településén a fészkekben ülnek, a kiterjedt nádasokban vörös gémek és nagy kócsagok fészkelnek. Feltűnt 1 átrepülő üstökösgém, valamint sikerült lefényképezni 1 öreg pásztorgémet is. Bütykös hattyúk, nyári ludak úszkálnak a tavakon. Tőkés réce, cigányréce, kanalas réce és böjti réce színesíti a lúdalkatúak palettáját. A ragadozómadarakat a megfigyelt 3 halászsassal kezdeném. Erősen tartanak északnak, vonulnak. Barna rétihéják, hamvas rétihéják, egerészölyvek, vörös vércsék, kabasólymok. Ezek a vágómadár-alkatúak nálunk is fészkelnek. A medencében is. Vadászgatásuk megfigyelése mindig nagy élmény. A lilealakúaknak fontos eleme a sekély víz, legyen az föveny, vagy belvíz. A szárazságnak hála' csupán egy vízfolt maradt fenn a környéken. Itt azonban gólyatöcsök, bíbicek, réti cankók, piroslábú cankók, pajzsos cankók kerültek a spektívek látómezöjébe. 6 kormos szerkő vadászgatott felettük. Visszajöttek a vadgerlék, átrepültek a kakukkok. Búbosbanka ismételte tudományos nevét: upup'-up'. Mezei pacsirták énekeltek, a billegetőfélék két faja is megmutatkozott. Barázda-, és sárga billegetők. Fülemüle szólt a már esti szürkületben, kékbegy hímje harsogta összetéveszthetetlen énekét. A poszátafélék mindenhol előkerültek. A bokros területeken barát- és mezei poszáták, a nádas élőhelyen foltos nádiposzáták, réti, berki és nádi tücsökmadarak énekeltek. Nádirigó és kerti geze is megfigyelésre került. Csilpcsalpfüzike, szén- és kék cinege többfelé feltűnt, itt-ott a sárgarigók is aranylottak' a zöldellő lombsátorban.
Akadt pár faj, melynek hiánya - pontosabban a nap folyamán az észlelés elmulasztása - hagyott egy kicsi hiányérzetet. Majd legközelebb! Ha újra A' Marcal-medencében járunk...
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Sárga billegető (Motacilla flava)
Gímszarvas (Cervus elaphus)
Kabasólyom (Falco subbuteo)
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)
Kakukk (Cuculus canorus)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Halászsas (Pandion haliaetus)
Pásztorgém (Bubulcus ibis)
Nagy kócsag (Egretta alba)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Pajzsos cankó (Philomachus pugnax)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)

2021. május 9., vasárnap

Első hamvas rétihéják

 2021. 04. 30.

Végre hamvas rétihéják

Eljött az április. Lassan megérkeznek hazánkba az Afrikából fészkelőterületeikre tartó hamvas rétihéják. Többségük áthalad az országon, azonban akadnak kis számban akik a Kárpát-medencében maradnak költeni. Ezen a napon egy ilyen élőhelyre mentem felderíteni a terepet. 2 tojó és 2 hím hamvas rétihéjával találkoztam.
A magasan termikelő madarak látványos násztánccal, zuhanórepülésekkel udvarolnak egymásnak. A hím a kiválasztott költőhely felett "lejti a táncot", ezzel felhívva a tojók figyelmét. Ha a tojó szimpatizál közös szinkronrepülésekkel, nászhanggal is kommunikál.
Egy másik látványos eleme a revírfogalásnak ha a madarak más ragadozót támadnak. Gyakran a barna rétihéjákat. Határozott fellépéssel a hím, vagy a tojó rávág a betolakodóra, arrább üldözve azt.
Szóval pár kép a hamvasokról, no meg a megfigyelési idő alatt lencsevégre' érkező élőlényekről:
tojók
hím
nászrepülés
barna rétihéját üldöz
párban
Egerészölyvek (Buteo buteo)
Őz (Capreolus capreolus)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Vörös vércse (Falco tinnunculus)