2016. május 30., hétfő

Fertőújlak

2016. 05. 26.

Fertőújlak

Kristóffal hazafelé jövet kiugrottunk a Fertő-Hanság NP által kezelt vizes-élőhely-rekonstrukcióhoz. Szép időben, egy kényelmes nyári délutánt tölthettünk el.
Az első benyomás az úton keresztbe jövő-menő libacsaládok jelentették. Kényelmesen leparkoltunk, én rögtön fotózásba kezdtem:

Nyári lúd (Anser anser)

Ezek után körülnéztünk alaposabban is a területen. A levegőben rengeteg dankasirály repkedett, a tó felett legalább 12 kormos szerkő, pár küszvágó csér. A vízen meglepően nagy számban üstökös récék úszkáltak, megosztva a vízfelületet tőkés, kendermagos récékkel; bütykös hattyúkkal.
A legelők felett barna rétihéják vadászgattak, ill. a dankasirályok. A kaszálásnak köszönhetően élvezettel bogarásztak. Sikerült pár ürgét is megfigyelni.

Dankasirály (Larus ridibundus)

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

Ürge (Spermophilus citellus)

Sikerült megfigyelni tipikus sziki-madarakat is. Nagy godák, gulipánok, gólyatöcsök és nagy póling. Egy-két fészkelést is sikerült megfigyelni, így igazán érdekest látványt nyújtottak nekünk ezek a madarak.
Nagy goda (Limosa limosa)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

2016. május 25., szerda

Liget-patak menti TT

2016. 05. 23.

Liget-patakmenti TT

A hétfői sikeres vizsgám után szerveztem magamnak egy kis fotós-kiruccanást. Meglátogattam az Ágfalva határában elterülő láprét-maradványt. Tavaly már egyszer meglátogattam ezt a természetvédelmi területet, viszont akkor lecsúsztam a virág-özön'ről. Idén sikerült elcsípnem a szibériai nőszirom virágzását. Eme jégkorszaki reliktum maradványfajunk láprétek menedékében maradt fenn.
Szibériai nőszirom (Iris sibirica)

Réti kakukkszegfű (Lycnis flos-cuculi)

Terebélyes harangvirág (Campanula patula)

Orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis)

Élőhely

Természetesen a madarakra is figyelgettem közben. Felettem többször tett pár kört, az egyik közeli nyárasban fészkelő egerészölyv pár, átrepült 2 fehér gólya Ágfalva irányába. Feltűnt 2 kabasólyom, 1 bíbic, és kb. 10 dankasirály. A nádasban harsogó nádirigókról, nádi tücsökmadarakról, ill. a bokorsorokból hallatták jellegzetes hangjukat a kakukkok...
Egerészölyv (Buteo buteo)

2016. május 23., hétfő

Tanulmányút 3

2016. 05. 19.

Zirci, Kabhegyi erdészet

Erdővédelem-erdőművelés tanulmányút.
Harmadik 
nap a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Zirci és Kabhegyi erdészeteinek területeit nézhettük meg.
Első állomásunk a Zirci erdészet üzemterületén, Márkó községhatárában volt. Egy lőtér kopárfásítását tekinthettünk meg, mely már 11 éves. A keskeny termőréteg, a szárazság; és még a manapság is számottevő katonai jelenlét nehezíti az erdészek dolgát. Itt azonban egy sikertörténet rajzolódik ki. A kopárok alapvetően fekete fenyővel vannak erdősítve, természetesen sok elegyfajjal. A fenyő itteni felhasználása a kezdeti stádium, hiszen ha kialakul egy  megfelelő humuszos réteg, következhet az lombos állománnyá alakítás...

Vadkörte (Pyrus pyraster)

Virágos kőris (Fraxinus ornus)

Barkócaberkenye (Sorbus torminalis)

Puszta szil (Ulmus pumila)

Vadrózsa (Rosa canina)

Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

Természetesen egy ilyen szélsőséges termőhelyen a 100%-ig nem lehet erdőt létrehozni, a mozaikosság fennmarad. Cserjések, gyepek, sziklakibúvások tarkítják a tájat. Pár lágyszárú növény, amit felfedeztünk:
Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)

Vajvirág (Orobance caryophyllacea)

Árvalányhaj (Stipa sp.)

A nap második felében a Kabhegyi erdészet által kezelt, Szentgáli tiszafásban sétálhattunk egyet.
A tiszafa a hűvös, párás, árnyalt termőhelyen, bükkel előfordulva található meg, mint európai ritkaság. A Séd völgyével érintkező, melegkedvelő molyhos tölgyes állománynak a szomszédságában. Alapvetően egy átmenetei társulás a karsztbokorerdő és a gyertyános tölgyes között. Ennek megfelelően több különböző termőhely-igényű növény is megtalálható a területen.

Tiszafa (Taxus baccata)


Babérboroszlán (Daphne laureola)

Aranyos fodorka (Asplenium trichomanes)

Kardos madársisak (Cephalanthrera longifolia)

Fehér madársisak (Cephalanthrera damasonium)


Nagy ezerjófű (Dictamnus albus)

Ösztörűs veronika (Veronica chamaedrys)

Egy, azaz két képpel búcsúzom ettől a 3 bejegyzésnyi erdészkedés'től.
Először egy manapság elterjedt probléma: a bükk-pusztulás kárláncolatának egyik eleme: a fülledés jele. Fontos az ilyen jellegű fák eltávolítása a tanösvények mellől, hiszen életveszélyes következmények léphetnek fel.

bükk-fülledés 

És végül a csapat egy része :)