2022. június 30., csütörtök

2022-es Hamvas rétihéja tábor

  2022. június 4-6.

XV. Marcal-medencei Hamvas rétihéja tábor

2022-ben is megrendeztük a már tradicionális hamvas rétihéják felderítésére irányuló védelmi táborunkat pünkösd hétvégéjén. A három nap folyamán a Marcal-medence potenciális fészkelőhelyeit céloztuk meg, mely során 15 település határában, közel 5000 hektáron végeztünk felmérést. A sátrazós, nomád tábor folyamán 5 fő törzsgárdával, a felmérés végével 10 fő részvételével zártuk a táborunkat.

Ami a hamvas rétihéjákat illeti:
Kilenc egykor ismert fészkelőhelyet is ellenőriztünk, melyeknél nem észleltünk hamvas mozgást.
Négy helyszínen azonban sikerült feljegyezni a keresett madarakat. Egyik helyszínünkön (első nap) 1 tojót és 5(!) hím hamvas rétihéját figyelhettünk meg. A megfigyelésből kiderült, hogy egyértelműen azonosítható a fészek helye és a felfedezett tojó hím párja (középső kormánytoll hiánya). Így a többi hím jelenléte további kérdéseket vetett fel. Első nap este itt zártuk a megfigyelést, ekkor azonban már csak 3 hím mutatkozott meg. Második nap reggelén ismét felkereste egy csapat a területet, mely során egy újabb fészket sikerült felfedezni. Tehát egy kolóniás terület alakult ki. További megválaszolatlan kérdés - vagy inkább következő feladat - a harmadik hím mivoltja, pontosabban annak tojójának esetleges jelenléte.
A tavalyi évhez hasonlóan egy kisebb patak-lefűződés mentén 2 pár ismét megtalálta fészkelőhelyét.
Egy új, eddig ismeretlen helyen is sikerült 1 tojásos fészekaljat felfedezni, ennek különösen örültünk.
Végül egy régi kolóniás helyszínen két év kihagyás után egy táplálékot hordó hímet többször is megfigyeltünk, azonban a tojót nem sikerült felfedezni a "bőséges" kifigyelés ellenére sem. Ide természetesen ismét nagyobb figyelemmel kell majd visszatérnünk.

hamvas rétihéja

Madártani szempontból a Marcal-medence másik büszkesége a költő darupár. Az első igazolt költése 2015-ben igazolódott be, azóta figyelemmel kísérjük a faj fészkelését. 2022-ben megmutatkozott a darupár több potenciális fészkelőhelyen, mely megfigyelésekből arra  a következtetésre jutottunk, hogy első kotlása meghiúsulhatott, majd újra lekotlott a tyúk. Eme fészek helyét pontosan ismertük. A fiókák kikelése után szerettük volna feltérképezni és dokumentálni a fészket, így a tábor keretein belül felkerestük. A fészek egy összefüggő ~10 hektáros lápos terület, 3 hektáros mélyen fekvő, még június 4-én is vízállásos részén épült. A főleg parti sás alkotta élőhelyen a madarak egy 40 cm átmérőjű, 30 cm magasságú sás levelekből összerakott fészket építettek. A fészekben 1(?) tojás maradványait fedeztük fel - mely kutatás céllal begyűjtésre is került.
Ugyan a tábor folyamán a madarakat nem láttuk, de feltételezzük, hogy 2022-ben min. 1 fiókát sikeresen kikeltettek a Marcal-medencei darvak.

daru fészek
Haladjunk tovább a táborban észlelt madarak háza táján. A hétvégén összesen 78 fajt sikerült észlelni, 2 öreg rétisas és 2 fekete gólya repült el hol a távolban, hol fényképezőgép közelben. A ragadozókat - a medence korábbi éveivel ellentétben - viszonylag kevés egyed képviselte. Pár kabasólymot, barna rétihéját, egerészölyvet, vörös vércsét és 1 barna kányát észleltünk. Érdekes megfigyelés volt 1 kis fakopáncs és 1 viharsirály megjelenése. De természetesen örültünk a megfigyelt kékbegyeknek, búbosbankáknak. Minden fajt nem kívánok felsorolni amikkel találkoztunk, inkább pár képet osztanék meg, melyek a szárnyas jószágokról értékelhető módon születtek.

mezei poszáta hím
öreg rétisas
sordély

bíbic
mezei pacsirta
barna rétihéja hím
rozsdás csuk
vörös vércse fiókák
vörös gém
fiatal cigánycsuk
molnárfecske

A bejegyzés végére az emlősöket, a növényeket és a rovarokat hagytam. A felmérések közepette ugyan a kitüntetett figyelmet a madarak élvezik, de pár érdekes percet más élőlénycsoport is tud nyújtani. A nádasból kiváltó gímszarvasok, a legelésző őzek vagy a pockok után kutató rókák. Színes vadvirágok virítanak több helyen, néha védett növényeket is felfedeztünk, lefényképeztünk. A rovarok tőlem távol álló fajcsoport, azonban ha lehetőség van próbálom bővíteni tudásom.

őzbak
vörös róka

mocsári kosbor
kis rókalepke
zöldszemű karcsúacsa

A XV. Marcal-medencei Hamvas rétihéja tábor végeztével a Hamvas rétihéja Munkacsoport munkája nem ért még véget. A felfedezett fészkek koordinátáit eljuttattuk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak, akik egyeztetve a gazdálkodókkal korlátozzák a kaszálásokat.
A következő időszakban ismét felkeressük a fészkeket és nyomon követjük, dokumentáljuk a hamvas rétihéják életmódját a Marcal-medencében.

2022. június 12., vasárnap

Esti hamvasozás

    2022. május 18.

Hamvasozás napnyugta környékén

Késő délután ugrottam ki egy, a korábbi években rendszeresen fészkelőhelyként használt hamvas rétihéjás területre. Két év távlata megváltoztatta a "szokást", hiszen tavaly nem volt költés ebben a berekben. Szóval egy magaslesen helyezkedtem el a terület szélén, onnét pásztáztam a vidéket. Kevés madár fogadott. A nádi énekes nem hallatták a hangjukat, csupán 4 bíbic törte meg a csendet. A figyelmem fő részét a közelben fészkelő és aktívan vadászgató vörös vércse pár kötötte le. A napnyugta közeledtével 1 fiatal gímszarvas bika lépkedett ki a nádból. Örömömre 1 hamvas rétihéja hím is besiklott. Pár videó kocka erejéig spektíven keresztül figyeltem, majd amilyen hirtelen jött, tovább is állt a napkorong eltűnésével...

vörös vércse hím és tojó
fácán kakas
fiatal gímszarvas bika
hamvas rétihéja hím

2022. június 2., csütörtök

Bakonybél vol.15

 2022. május 20.

Bakonybéli mindennapok

mezei pocok rágáskár
mezei pocok kártétele
kocsánytalan tölgy erdőtelepítés
mozaik - szagos müge és ösztörűs veronika
természetes lucfenyő csemeték
Közönséges nefelejcs
hajtatólepellel ellátott kocsánytalan tölgy csemete; növekedés-vizsgálat
fehér perjeszittyó
Erdei hölgymál
karos madársisak
fészkelő balkáni gerle