2019. június 23., vasárnap

Háztáji'

2019. 06. 01. és 10.

Kerti fotótémák

Ha nincs ideje kiruccanni az embernek a természetbe, érdemes csupán a kertbe is kivinni a fényképezőgépet. Pápán és Chernelházadamonyán is előkerülnek fotótémák. Pár faj a "kertlistáról":
Mezei veréb (Passer montanus)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochrurus)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
Csicsörke (Serinus serinus)
Énekes rigó (Turdus philomelos)

2019. június 18., kedd

Halastavak

2019. 06. 03. és 10.

Szélmező és Rábapaty

A június meghozta a nyári, már-már szokatlanul korai kánikulát. Halastavak környékén érdemes ilyenkor nézelődni: a tó vize talán enyhíti a meleget, valamint élelmet és fészkelőhelyet nyújtanak egyes madárfajoknak. Szúnyogok meg úgy is mindenhol vannak...
Szélmezőn nagy kócsagok, vörös gémek és barna rétihéják mutatták meg magukat. Idén véleményem szerint jó évük lehet a nádasban fészkelő ragadozóknak, becslésem szerint a Marcal-medencében több mint 30 párra tehető a fészkelő állományuk.

Vörös gém (Ardea purpurea)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
A rábapatyi kavicsbányatavak szép madárvilággal büszkélkedhetnek. Öröm látni, hogy a kialakított szigeteken költőpárok: dankasirályok, küszvágó csérek, gólyatöcsök; kis lilék fészkelnek. Búbos vöcsök, barát-, tőkés-, üstökös-, kanalas-, cigány- és csörgőrécék úszkáltak a vízen; párba állt, de fiókák nélküli bütykös hattyúk keresgéltek élelem után. Közel 500 nagysirály, köztük sárgalábú és sztyepi sirályok pihentek a zátonyokon. Gulipánok, piroslábú cankó és partifecskék kerültek fel a fajlistára, bár Nikivel már nem bírtuk tovább a tűző nap erejét...
Nagysirályok -Sárgalábú és Sztyepi sirályok-
Vadrécék - Barátréce, Kanalas réce, Cigányréce-
"4MU5" Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Osli-hanyban gyűrűzött, 4 éves tojó
Küszvágó csér (Sterna hirundo)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

2019. június 9., vasárnap

Tapolcafői láprét

2019. 06. 02.

Tapolcafői láprét TT

Ha időm engedi nem múlhat el év anélkül, hogy ne tennék látogatást a Tapolcafő környékén lévő lápréten. Idén azért is szerettem volna egy fotós-túrát tenni a területen, mivel szerettem volna az új f1.8-as objektívemet tesztelni. De helyettem beszéljenek a képek:
Keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium)
Csermelyaszat (Cirsium rivulare)
Vérrontófű pimpó (Potentilla erecta)
Szibériai nőszirom (Iris sibirica)
Magyar lednek (Lathyrus pannonica)
Réti legyezőfű (Filipendula ulmaria)
Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata)

2019. június 3., hétfő

Hamvas rétihéja tábor

2019. 05. 25-26.

Marcal-medencei hamvas rétihéja tábor

Az évente megrendezett, helyi fajvédelmi vándortábor mindig nagy izgalmat okoz, különösen mikor már a célegyenesben van az időpontja. 2019-ben sikerült egy napsütéses, esőmentes és nem utolsó sorban madarakban gazdag időpontot választani; melyen 10 aktív résztvevő mérhette fel a Marcal-medence potenciális fészkelésre alkalmas területeit. A tábor pénteken indult útnak Kamond határától, majd északnak tartva Nemesgörzsönyig közel 5000 hektáros területet fogott le a három nap alatt.
Nikivel szombaton csatlakoztunk a felmérőkhöz, melytől kezdve több helyszínen megfordultunk. Pár hangulatleírással, természetesen képekkel megtűzdelve a két terepen töltött nap margójára:

Egy, a Marcalhoz közeli megfigyelőhelyet kaptunk, mely során közel 3 órát ücsörögtünk a megfigyelőhelyükön. A megfigyelés közben őzbakok kergetőztek körülöttünk, mezei nyulak baktattak a szántóföldeken. Nádi sármányok keresgéltek élelem után a már kalászokat ringató búzatáblákon. Füsti fecskék, seregélyek szálltak tova; 1 fekete harkály rebbent át a még megmaradt puhafás ligeterdőkből. Kakukkok hallatták összetéveszthetetlen hangjukat, vörös vércse pár hordta az élelmet a kihelyezett vércseládában növekvő fiókáiknak. Cigánycsukok, tövisszúró gébicsek ültek a bokrok csúcsain. A Marcal parton 1 üstökösgém ácsorgott, azonban pár kattintás után felgallyazva várta, hogy tovább haladjunk mellette. 
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Üstökösgém (Ardeola ralloides)
Búzavirág (Centaurea cyanus)
A második felvonásban nem egy mezőgazdaság által közrefogott helyen, hanem az igazi Marcal-menti hangulatot árasztó berekben nézelődhettem. Fehér fűz famatuzsálemek, bokorfüzek, sás és nádfoltok szabdalta táj. Vadgerle pár fészkelt az egyik fűzfán, sárgarigók kergetőztek. A már odvas, harkály-vájta odúban mezei veréb nevelte fiókáit. 2 barna rétihéjaegerészölyv és kabasólyom fészkel a környéken. Átrepült felettünk 1 kék vércse tojó, 1 vörös gém és 1 fekete gólya is. A felvonás címe: a berekben.
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Mezei veréb (Passer montanus) és fészke
Fekete gólya (Ciconia nigra)
Vadgerle (Streptopelia turtur)
Vörös gém (Ardea cinerea)
Végül pár kép, és mondat a főszereplőkről. Hamvas rétihéják. A három napos tábor végére 10 revírt regisztráltunk, melyek közül 7-ben már tojásos fészekaljak is vannak. Ugyan van még pár madár, aki nem választott fészekhelyet, de a viselkedésük alapján tartják a revírjeiket. A visszaellenőrzések természetesen ugyanolyan fontosak a későbbiekben, mint a fészkek helyének megtalálása. Így az év végére kirajzolódhat a Marcal-medence eme titokzatos madárfajának költési sikeressége.
Hamvas rétihéja (Cirus pygarcus)