2014. szeptember 30., kedd

Felfedezések

2014. 09. 27.

Felfedezések a Nagyacsádi-határban

A nap első állomásaként, délelőtt kiugrottam a ház mögötti "Akácosba". Miközben a fásszárú gyűjteményhez szedegettem a fajokat, természetesen a távcső, ill. a fényképezőgép is ott lógott a nyakamban'.
Szóval kinéztem a legközelebb eső szántóra, felmásztam egy összerakott szalma-bála kupacra. A villanydróton felfedeztem idei első nagy őrgébicsemet, ez többek között azt is jelenti, hogy folyamatosan megérkeznek hozzánk a tél vendégek. Szóval, mint mindig, érdemes nyitott szemmel jönni-menni. De vissza a fajokhoz: 1 karvaly tett pár kört a levegőben, miközben kb. 15 örvös galamb húzott át a falu irányába. A légteret továbbá 5 egerészölyv uralta, megosztva a közeli belvízfoltról felreppenő 10 szürke gémmel...

Szürke gém (Ardea cinerea)

A szombat folytatásaként nekiindultam a Kis-Séd környékének. A változatos táblákkal (napraforgó, kukorica, repce) szabdalt területen mozogtak a madarak. Több mint 100 balkáni gerle üldögélt az egyik távvezetéken, repdestek a mezei verebek, seregélyek. Feltűnt 2 mezei pacsirta, ill. 1 sárgafejű királyka is. Felülve az egyik magaslesere a "Gyimóti nádas" szélén, csupán nézelődtem: 2 szajkó, 6 dolmányos varjú repült tova'.
Balkáni gerle (Sterptopelia decaocto)

A patak mentén É-i irányba haladva eddig még ismeretlen terepre "tévedtem". Egy kaszálót néztem ki célomul, ahol éppenséggel 1 barna rétihéja tojó vadászgatott. A rét változatos mintázatot mutatott: voltak bokáig vízben álló sásos, zsombékos részek; ugyanúgy mint kiszáradó nedves rét-jelleget mutató őszi kikericsekkel tarkított területek is. Kerestem egy szárazabb dombocskát, lepakoltam aztán körülnéztem. A madarak (2 egerészölyv, 1 karvaly) mellett a virágokra is összpontosítottam:

Egerészölyv (Buteo buteo)

Mezei varfű (Knautia arvensis)

Őszi kikerics (Colchicum autumnale)

Terjőke kígyószisz (Echium vulgare)

16 óra magasságában visszafelé fordultam a falunak. Terveim között szerepelt a "Csöngő" körbejárása is. Ez a mesterséges, kavics aljzatú, meredek falú, mély horgásztó a falu mellett terül el, így sajnos különösebb madárvilág nem is fogadott. Azért sikerült hat fajt megfigyelni a tó környékén: 1 vörösbegy, 2 füsti fecske, 4 kék cinege, 1 széncinege, 15 seregély. Szóval a madarak helyett maradtam a környezet fotózásánál.
Gyapjas tintagomba (Coprinus comatus)

Molnárka (Hydrometre lacustris)


Hazafelé cammogva ismételten az "Akácost" szegélyeztem. A 7 km-es séta utolsó momentumaként 1 C-betűs lepke került még fel a memóriakártyára, úgymond záróakkordként'...
C-betűs lepke (Polygonia c-album)

2014. szeptember 25., csütörtök

Marcal ártér

2014. 09. 21.

A megduzzadt Marcal mentén

A vasárnapi napot az utolsó jó időnek ígérték, szóval mindenképpen terveztem egy halastavi kiruccanást a délután folyamán. Ezt a programot úgy sikerült módosítani, hogy Péterrel tartottam madarászkodni, egészen a Kamond, ill. Piritek alá.
Szóval első állomásunk, találkozópontunk a kamondi Marcal-szakasz. Csabi blogján olvastam a bejegyzését, hogy csodás madárvilág alakult ki a kiöntött folyó szakaszon. Megérkezve a helyszínre valóban lehetett nézelődni:


3 bütykös hattyú, kb. 6 kis vöcsök, pár szárcsa, több mint 15 barátréce és 1 cigányréce úszkált az elöntött területeken. A levegőben jöttek-mentek' a seregélyek, barázdabillegetők; a vasút mentén észrevettünk 1 fiatal tövisszúró gébicset. A vándorlásnak megfelelően 2 egerészölyv, ill. 1 barna rétihéja is átsiklott a Marcal-meder felett.
Mondjuk azt le kell szögeznem, a legjobban a 2 jégmadár jelenléte tette emlékezetessé a megfigyelést. Egy fiatal, ill. egy kifejlett példány vadászgatott a kiöntés területén, többször ki-kiülve egy általa jónak ítélt megfigyelőpontra.
Bütykös hattyú (Cygnus olor)

Jégmadár (Alcedo atthis)

Az alapos nézelődés után nekiindultunk a piriti réteknek. Az esőzések miatt bőven elkelt a gumicsizma, így a nyakunkba akasztva a cókmókot' lassan bebandukoltunk az elöntött részekhez. Sajnos túl sok madár nem mutatkozott meg. Pár nagy kócsag vadászgatott a tehén-csapat közelében, olykor-olykor láttunk pár egyedből álló réce-rajokat. A kisebb erdőfoltban, ahol több vizes gödör is található, ismételten hallatta hangját 1 jégmadárÍgy hát -a vízimadarak csekély száma miatt- főleg a levegőbe emeltünk tekintetünket. A adatok csak nagyjából tükrözik a területen mozgó, ill. áthaladó ragadozók számát: 8 egerészölyv, 5 barna rétihéja, 4 vörös vércse, 1 karvaly, 1 darázsölyv.
Darázsölyv (Pernis apivorus)

A további séták tervezgetése közben, vészesen fogyott a szabadban tölthető óráink száma: ÉNy-felől egy jelentős csapadék-zóna közeledett, így jobbnak láttuk időben elindulni a kocsik irányába. Az esőfelhők megjelenése, ill. a hatalmas kontrasztok felerősödése az utolsó képek elkattintására ösztönzött minket; szóval ezt szép, élménygazdag napot egy kiadós eső-beli kocsikázással zártuk. Hazafelé...

2014. szeptember 22., hétfő

A "Takácsi úton"

2014. 09. 20.

Nagyacsádi kiruccanás

Az utolsó szép nyár végi-ősz eleji napokon érdemes a magasba is felnézni. Erőteljesen megkezdődött már a madárvonulás. Énekesek, ragadozók, vízimadarak. Szóval miközben a kertben jöttem-mentem közbe fel-feltekintettem az égre is. Csupán a kertből megfigyelt ragadozómadarak: 2 egerészölyv, 2 barna rétihéja, 1 kabasólyom.
Kabasólyom (Falco subbuteo)

Délután a kerti munkák után sétáltam egyet a környéken. Gyakorlatilag csak, a K-nek tartó mzg.-i úton, egy magaslesig bandukoltam. A mögöttünk elterülő "Akácos" környékén kb. 30 füsti fecske vadászgatott, közben őket is méricskélték: 1 karvaly húzott át a fecske-raj között. Az árokpartokon összesen 4 tövisszúró gébics nézelődött. 
Az egyik árokban nyakig' áll a víz, így a másik, bokrokkal benőtt árokban zajlik az élet: két alkalommal sikerült fácánokat megröptetnem; végül 2 kakast, ill. 4 tyúkot.
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

Fácán (Phasianus colchicus)

Az 1 órás sétálás után felültem a magaslesere. Felettem bőven zajlott a vándorlás: 5 egerészölyv termikelt a magasban, ill. átrepült 1 barna rétihéja tojó is. A közeli napraforgóra rájártak az örvös galambok és a balkáni gerlék; átrepült 2 vetési varjú, ill. 1 sárga billegetőA spektívvel körülnézve egy nagyobb csapat bíbicre lettem figyelmes a friss vetésben, az egyik belvízfolt mellett. Gyorsan rájuk cserkeltem, ám szemfüles' madarak lévén hamar szárnyra kaptak.
Visszafelé baktatva a pocsolyákkal tarkított úton 4 vörös vércsét vettem észre, miközben szitálnak a levegőben. A kirándulás befejezéseként egy, több mint 200 egyedet számláló mezei verebet reptettem meg, miközben a földeket szegélyező gyom-magvakat fogyasztották...
Vetési varjú (Corvus frugilegus)

Bíbic (Vanellus vanellus)

Vörös vércse (Falco tinnunculus)

Mezei veréb (Passer montanus)

2014. szeptember 17., szerda

Kis-Séd

2014. 09. 13.

Belvizek

Az özönvízre ítélt hosszú-hétvégén, szombaton pár órára mégis kisütött a Nap. Így ismételten a Kis-Séd, vagy ahogy a környéken mondják: a "Kanáris" parton sétáltam egyet. 

A nyomott levegőnek köszönhetően sok rovar mozgott a légtérben, ennek megfelelően a szárnyas vándorok is vadászgattak. Kb. 500 füsti, ill. molnárfecske kergette a szárnyas rovarokat; seregély-bandák köröztek a kukorica táblák szegélyében. 1 rozsdás csuk nézelődött a nádszálon, miközben 1 barázdabillegető repült tova, talán D irányába.
A ragadozómadarak is felélénkültek. 4 egerészölyv, 1 darázsölyv, 1 karvaly, 2 barna rétihéja, ill. 4 kabasólyom megfigyelésére került sor.
Az esős helyzetnek megfelelően, mindenhol belvizek, ill. víz-átfolyások tarkították utamat. Többször próbálkoztam átkelni a sekélyebbnek látszó részeken, de olykor még a kitaposott mzg.-i tagúton is nehézkes volt tovább baktatni, mint az általam jónak gondolt terepen. Ha nem is Özönvíz', de Belvíz' mindenképpen fenyeget minket!
Kabasólyom (Falco subbuteo)

Karvaly (Accipiter nisus)

Tőkés réce pár (Anas platyrhychos)

2014. szeptember 11., csütörtök

Gyimóti nádas

2014. 09. 07.

Ingoványszag'

A nagy esőzések miatt elhatároztam körülnézek a Kis-Séd partján, hátha ráakadok valamilyen tocsogósra, melyben majd csak hemzsegnek a madarak'.
11 óra magasságában nekiindultam gumicsizmásan a határnak. Ahogy elhagytam a falut, rögtön egy, pár százas seregély csapatba botlottam, akik kukorica táblák körül forgolódtak. Feltűnt továbbá 2 fácántyúk, 2 kenderike, ill. 1 barna rétihéja hím. Amikor kiértem a csatorna partjára nádi sármányok szálltak egyik nádszálról a másikra, miközben a kukorica-bugákon kb. 6 rozsdás csuk kémlelődött.


Rozsdás csuk (Saxicola rubetra)

A Kis-Séd menti séta után, felültem az egyik magaslesere. 2 les van kihelyezve ennek a kisebb nádas-bokorfüzes foltnak a területére. Szóval kényelmesen elhelyezkedtem, nézelődtem. Rengeteg kismadár mozgott a területen. Hangjukat hallatták a különböző cinege és poszáta fajok; az ágak között fakopáncs dobolt folyamatos ritmusérzékével.
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)

Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)

Az üldögélés befejeztével keresztülvágtam az előttem frissen kivágott nyiladékon, olyan igazi "mocsárjárásban". 1 kakukk szállt át a nyiladék felett, miközben én a nádszálakon egyensúlyozó nádiposzátákra figyeltem. A nap zárásaként 1 kabasólyom örvendeztetett még meg.
Kis színjátszólepke (Apatura ilia)

Kabasólyom (Falco subbuteo)

2014. szeptember 8., hétfő

Nagyacsádon

2014. 08. 30.

Peh, vagy szerencse

29-án is kint voltam terepen. Azonban balszerencsémre a memóriakártya Pápán maradt. Szóval ilyen napok is vannak: fényképező a táskában, és csak nézelődés. Fajok: karvaly, egerészölyv, vörös vércse, gyurgyalag, sárga billegető, kormos légykapó.
De térjünk rá péntekre!
Ekkor megérkezett a memóriakártyán (anyunak hála), ismételten nekiindultam a határnak. Az előző napon felbuzdulva, nagy örömmel bandukoltam a "Takácsi úton". De sajnos kevesebb sikerrel. A szántóföldek felett köröztek a vetési és a dolmányos varjak, a kukorica táblákat seregély csapatok lepték el. Ekkor is a területen köröztek a vörös vércsék, ill. 5 fiatal egerészölyv termikelt a magasban.

Seregély (Sturnus vulgaris)

Egerészölyvek (Buteo buteo)