2019. október 31., csütörtök

Kispodárpuszta

2019. 10. 25.

Kispodári halastó

Az őszi színek pompás látványt nyújtanak önmagukban is, de ha ezt a kavalkádot víztükörből visszatükröződve nézi az ember érdekes hangulat foghatja el. Persze ha madarász emberről van szó, akkor pár madár sem árt a vízre.
Szerencsére madarakban nem volt hiány Kispodáron. Tőkés, kontyos és barátrécék úszkáltak a tavon, sok búbos vöcsök és kis vöcsök társaságában. Nagy kárókatonák halászgattak, szárcsák prüttyögése' hallatszott mindenhonnan. A környező bokrokon-fákon nagy kócsagok ácsorogtak, átrepült egy-egy egerészölyv. A nagy nézelődésem közepette 1 jégmadár ült le mellém a nádra, óvatos mozdulatokkal fordítottam rá a fényképezőgépem. Már indulóban voltam, mikor D-felől 1 öreg rétisas jött be a tóra. Szép manőverekkel ráfordult a vízre, majd karmai közt vergődő hallal ment tova, olyan váratlan gyorsasággal, ahogyan jött...
Kontyos récék (Aythya fuligula) és Barátrécék (Aythya ferina)
Jégmadár (Alcedo atthis)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)

2019. október 27., vasárnap

Rábapaty

2019. 10. 23.

Rábapatyi ősz

Mielőtt a kavicsbányatavakhoz érnék a bejegyzés mondandójával, pár kép erejéig elidőznék leggyakoribb ragadozómadarunknál. Nikivel ugyanis, egy közel 50 példányból álló egerészölyv csapatba botlottunk', miközben egy lucernásról igyekeztek felfelé termikelni. A képek nem adják vissza a tényleges kavalkádot, de bőszen fényképeztem ennek ellenére a termikelő csapatot.
Egerészölyv (Buteo buteo)
Október 23. Ünnep. Napsütés. Madarászat. Kikapcsolódás.
Ezek a kulcsszavak jellemzik a szerdai napunkat. 2 órás látogatást tettünk a rábapatyi-tavakon, hátha szemeink elé kerül bármiféle jószág', mely megörvendezteti azt.
A tavon nagy számú sárgalábú, valamint sztyeppi sirály fogadott minket. A víztükrön feltűnt pár búbos vöcsök, kis vöcsök és 1 feketenyakú vöcsök is. Tőkés és barátrécék úszkáltak bütykös hattyúkkal a vízfelszínen, sok kormorán halászott. Bíbic-csapat, 1 sárszalonka és 6 havasi partfutó jelentette a limikólaféléket. Átrepült egy 50es nagy lilik csapat déli irányba. A mezőgazdasági területek felett 1 kékes rétihéja suhant át mellettünk, illetve 1 karvalyt látcsöveztünk meg alaposabban. Sajnos volt azonban, ami gyorsabb volt nálunk. Jelen esetben 1 átrepülő kerecsensólyom. A karvaly nézegetés közben bukkant fel, alacsonyan, gyors szárnycsapásokkal haladt, amíg teljesen el nem vesztettük. Egy bizonyító fotó azért készült róla...

nagysirályok
Egerészölyv (Buteo buteo)
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)
Barátréce (Aythya ferina)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo)
Nagy lilik (Anser albifrons)
Havasi partfutó (Calidris alpina)
Kerecsensólyom (Falco cherrug)
Karvaly (Accipiter nisus)
Seregély (Sturnus vulgaris)

2019. október 23., szerda

Nagyacsádon

2019. 10. 10.

Nagyacsádon

Októberben még tart az indiánnyár. A napsütéses napok, 20 fok környéki meleg mindenkit a szabadba csábít. Tesz-vesz a kertben, nézelődik a körülötte lévő természetben. Színesednek, már-már lehullanak a fák levelei; őszi rovarok rajzanak még a levegőben, az ősszel repkedő pillangók keresik fel a még nyíló virágokat. Meglepő módon megszólalnak a tücskök, brekegnek' a levelibékák.
Nappali pávaszem (Nymphalis io)
Zöld levelibéka (Hyla arborea)
A madárvonulás is folyamatban van. Örvös galambok tartanak délnek nagy csapatokban, a levegőben termikelő egerészölyvek keringenek kezdetben, majd siklanak tova'. Hollók, karvalyok tűnnek fel olykor vetési és dolmányos varjak üldözése közepette. A kismadarakat háza táján vegyes őszapó, kék és széncinege, erdei pinty csapatok keresgetnek élelem után. Házi rozsdafarkúak ülnek ki a gerébre, a bokrok-gyomosok között csilpcsalpfüzikék bujkálnak.
Örvös galamb (Columba palumbus)
Karvaly (Accipiter nisus)
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)

2019. október 9., szerda

Európai Madármegfigyelő Napok

2019. 10. 06.

EMN Szélmezői-horgásztavak

Az elmúlt években nagy sikert aratott a BirdLife International által meghirdetett Európai Madármegfigyelő Napok. Magyarország 24. alkalommal csatlakozott be a programba, így a Veszprém Megyei Helyi Csoport is 6 helyszínnel képviseltette magát.
Magamra vállalva a kisebb-nagyobb szervezést, Mezőlak határában, a Szélmezői-horgásztavaknál megtartottuk mi is a megfigyelőnapunkat. Programunkon 10 fő vett részt - javára a HCS "kemény magja". A szeles, de napsütéses nap végére 46 megfigyelt madárfaj , 587 példánya kerülhetett fel a listánkra. Legnagyobb példányszámban a vonuló kék galambok képviseltették magukat, közel 150 egyedet számlálhattunk meg. Napközben folyamatosan figyeltük a légteret; így vörös vércse, karvaly, barna rétihéja, egerészölyv, rétisas, kékes rétihéja és vándorsólyom is a szemünk elé került. Kései vonuló füsti fecske csapat, réti és erdei pityerek, mezei pacsirták tűntek fel. A bányatavakhoz tett kitérő során 20 csörgő réce, pár szárcsa és 4 bütykös hattyú is táplálkozott a vízen. Az egyik bütykös hattyún sikerült sárga jelölőgyűrűt is leolvasni, az adatokat még várom a Gyűrűző Központból. A kialakított "főhadiszállás" mellett többször feltűnt 1 nagy őrgébics, azonban sajnos nem került a fényképezőgép elé.

Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
A nap legmeghatározóbb programja kétségen kívül a madárgyűrűzés volt. Széplaki Imre jóvoltából ismét kézbe foghattunk pár, a területre ősszel jellemző énekes madarat. Közösen felállítottunk közel 100 méter függönyhálót: nádas és bokros élőhelyekre. A kezdeti erős szél ellenére 10 faj, 45 példányára kerülhetett fel a jelölőgyűrű. A szokásos fajok mellett (kék cinege, széncinege, barkóscinege, csilpcsalpfüzike, foltos nádiposzáta, vörösbegy. őszapó, nádi sármány) akadt pár érdekesség is. Az égerligeteknek hála csíz csapatok mozogtak a területen, meglepetésünkre a nádas hálóállás 5 egyedet is fogott. A legjobb madárfaj azonban a megfogott kerti rozsdafarú volt. Egész nap emlegettük a fajt, mint potenciális "áldozatot", és végül az utolsó ellenőrzések között sikerült is elcsípni'...
Csíz (Carduelis spinus)

Kék cinege (Parus caeruleus)
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Barkóscinege (Panurus biarmicus)
Széncinege (Parus major)
Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)