2020. április 26., vasárnap

Mihályháza

2020. 04. 19.

Mihályháza környékén

Nikivel a falu  Marcal felőli részén barangoltunk egyet. Változatos tájkép fogadott minket. Nádfoltokkal tarkított sásos, gyepes kaszálók  mozaikolnak az olykor-olykor mélyebb fekvésű, vizenyősebb részekkel. Sajnos mesterséges csatorna-árokhálózat szabdalja keresztbe a táblákat, ezzel is elvezetve ez értékes vizet a területről.
A nádfoltok élővilága figyelemre méltó. Eme élőhely ragadozómadara a barna rétihéja, legalább 1 párt sikerült felfedezni a területen. A kismadarak tekintetében foltos és cserregő nádiposzáták, nádi tücsökmadarak és kékbegyek kerültek elő.
A nyílt gyepek, sásosok más madaraknak kínálnak búvó- és táplálkozóhelyet. Egerészölyvek és vörös vércsék keresik szitálással egybekötve zsákmányukat. 2 bíbic és a körülöttük keresgélő seregélyek szöcskéznek a fűben, nem messze tőlük 1 vörös róka nézelődik. Rozsdás csukok vonulnak kis csapatokban, 10 példányból álló csoportot sikerült megfigyelni, miközben ki-kiülnek egy vártapontra. Sárga billegető, cigánycsuk tűnik fel rövid ideig, 1 mezei nyúl lapul meg előttünk. 
Kékbegy (Luscinia svecica)
Rozsdás csuk (Saxicola rubetra)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Mezei nyúl (Lepus europaeus)
Vörös róka (Vulpes vulpes)
Vörös vércse (Falco tinnunculus)
Európai őz (Capreolus capreolus)

2020. április 23., csütörtök

Fertőújlak

2020. 04. 13.

Fertőújlak, azaz Borsodi-dűlő

Egy ritka, már-már "csoda"-számba menő madárvendég érkezett a Borsodi-dűlőre. Egy vékonycsőrű sirály. Nikivel rápróbáltunk, azonban nem jött össze, nem került elő a keresett faj. Az alapos körbespektívezés természetesen hozta' a fajokat. Legtöbben a nyári ludak voltak, kislibástul. Őket rengeteg kanalas réce, és gulipán követte. A récefélék majdnem teljes fajlistával szerepeltek (tőkés, kendermagos, csörgő, böjti, üstökös, barát, kontyos, nyílfarkú). Bütykös ásóludak tarkállottak, gólyatöcsök, nagy godákpajzsoscankók színesítették a palettát. Nagy csapat sárga billegető keresgélt előttünk a legelőn, őket nézegetve búcsúztunk a "sirálymentes övezettől".
Nyári lúd (Anser anser)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
Sárga billegető (Motacilla flava)

2020. április 19., vasárnap

Rábapaty és Damonya

2020. 04. 11.

Rábapaty és Damonya madárvilága

Nikivel hazalátogattunk a hétvégére Chernelházadamonyára.
Az odafelé úton megálltunk a Rábapaty határában elterülő kavicsbányatavaknál. A tavon nagy csapat dankasirály időzött, szép számmal fognak költeni is talán a területen. Pár sztyeppi sirály tűnt fel köztük. Érdekességként sok, legalább 50 bütykös hattyú időzik még a tavon, és folyamatosan járnak ki a környező vetésekre táplálkozni. Tőkés, kendermagos, üstökös, kanalas, csörgő, böjti és kontyos récék úszkáltak. A sekélyebb részeken szürke gémek, nagy kócsagok ácsorogtak, előkerült 1 kanalasgém is. A partimadarak tekintetében cankókat sikerült meghatározni. Legtöbben a pajzsoscankók voltak, pár füstös, erdei, réti és billegetőcankó is feltűnt. A nagyobb méretet gulipánok, gólyatöcsök és 8 nagy goda jelentette. 1 fehér gólya és pár füsti fecske repült át a fejünk felett, ezzel a rábapatyi háztáji madarak is hazaértek.
Dankasirály (Larus ridibundus)
Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Chernelházadamonyán a napsütésé volt a főszerep. A kertben való napfürdőzést a madarak, és természetesen mi is élveztük. Házi és mezei verebek keresgélnek a baromfiudvarban, énekelnek a házi rozsdafarkúak, a barázdabillegetők, kenderikék, csicsörkék. Búgnak a balkáni gerlék, párba álltak már az örvös galambok. A falu határában hollók, egerészölyvek, vörös vércsék fészkelhetnek, hiszen mindegyik madárfaj fel-feltűnik a légtéren. A tagutak mentén sétálgatva citromsármányok, barátposzáták és fülemülék kerülnek a távcsöveink elé. A legkedvesebb felfedezést azonban a kertben található gallyfészek rejti: a téli bagoly nappalozóhely közelében lekotlott 1 erdei fülesbagoly.
Örvös galamb (Columba palumbus)
Kenderike (Carduelis cannabina)
Barázdabillegető (Motacilla alba)
Mezei veréb (Passer montanus)
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochrurus)
Citromsármány (Emberiza citrinella)
Erdei fülesbagoly (Asio otus)

2020. április 15., szerda

Tavaszi Szélmező

2020. 04. 09.

Nézelődés a nádvilágban

A Szélmezei halastó remek fészkelőhelyet nyújt több vízimadárnak. A békés környezetben rengeteg madár megtalálta élőhelyét. A nyílt víztükörtől, a nádas-gyékényes részeken át, magassásosok, ill. nedves rétek is megtalálhatók a területen.
Nikivel próbáltunk belesni a nádvilág rejtett zugaiba. Becslésem szerint legalább 10 pár nyári lúd keltette ki sikeresen a fókáit, 20-30 pelyhes kisliba került a szemeink elé. Tőkés récék kaptak szárnyra a vízről, csupán 1 böjti réce gácsér jelentette a többi vadkacsa fajt. A nádas gémtelepet is rejt. Nagy kócsagok, vörös gémek hordják még a fészekanyagot, 1 kis kárókatona is a nádasban landolt. Reméljük sikeres költésbe kezd. A ragadozómadarak közül az élőhelynek megfelelően barna rétihéják jelezték revírjeiket. Hím, tojó és másodéves madarakat is sikerült megfigyelni. A nádi énekesek is lassan visszatérnek. Szólnak a nádi tücsökmadarak, folyamatosan énekelnek a fülemülesitkék.

Nyári lúd (Anser anser)
Böjti réce (Anas querquedula)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Bütykös hattyú (Cygnus olor)